Een buitenlander die niet de nationaliteit van een EER-lidstaat of Zwitserland heeft en die een opleiding volgt in de Belgische zetel van een multinationale groep, heeft daarvoor geen toelating tot arbeid nodig als zijn tewerkstelling maximaal 90 dagen duurt. (zie artikel 16, §1, 4° van het besluit van de Vlaamse Regering (PDF bestand opent in nieuw venster) (BVR)). Daarvoor moet aan de onderstaande voorwaarden voldaan zijn.

  • De werknemer wordt naar België gedetacheerd voor een opleiding in de Belgische zetel uit de groep van ondernemingen waartoe de buitenlandse werkgever behoort.
  • De opleiding maakt deel uit van een opleidingsovereenkomst tussen de zetels van die groep.
  • De tewerkstelling duurt maximaal 90 dagen.

Een groep van ondernemingen (zie artikel 17,19° van het Besluit van de Vlaamse Regering (PDF bestand opent in nieuw venster)) is een geheel van verbonden en/of geassocieerde vennootschappen, zoals vermeld in artikel 11 en 12 van het Wetboek van vennootschappen.

Duurt uw tewerkstelling langer dan 3 maanden? Dan vraagt u als werkgever een gecombineerde vergunning van bepaalde duur aan voor een opleiding in een multinationale groep.

Simulator

Door enkele vragen te beantwoorden, kunt u nagaan via welke categorie van werknemer u mogelijk in aanmerking komt voor een toelating tot arbeid.