Tekort bewijzen

Kunt u aantonen dat het in deze concrete situatie niet mogelijk is om binnen een redelijke termijn een werkkracht te vinden op de lokale arbeidsmarkt? Dan kunt u wel een gecombineerde vergunning aanvragen.

Hieronder leest u hoe u het tekort bewijst, en welke andere voorwaarden van toepassing zijn.

 • Uw toekomstige werknemer woont in België.
 • U bent een Belgische werkgever.
 • U bevindt zich nog niet op het Belgische grondgebied (tenzij u langdurig ingezetene EU bent)
 • U vindt geen werknemer op de lokale arbeidsmarkt. Het maakt niet uit of uw toekomstige werknemer eventueel nog een (individuele) beroepsopleiding zou moeten volgen.
 • U kunt uw vruchteloze zoektocht staven.
 • Als werkgever kan je hiervoor zelf een vacature publiceren ((opent in nieuw venster)) bij VDAB en in de vacature volgende optie aanduiden “Ik wil dat VDAB me helpt om geschikte kandidaten te vinden” of je geeft ze door aan VDAB ((opent in nieuw venster))
  • moet minstens 6 weken voor uw aanvraag gepubliceerd zijn op de VDAB-website (3 weken vooraf bij seizoensarbeid)
  • moet nog online staan tijdens uw aanvraag
 • De werknemer bevindt zich nog niet op het Belgische grondgebied (tenzij hij langdurig ingezetene EU is.)

Lees alle voorwaarden in het Besluit van de Vlaamse Regering (PDF bestand opent in nieuw venster)(pdf).

Vindt u het beroep van uw toekomstige werknemer niet terug in de andere categorieën voor de gecombineerde vergunning? En staat zijn functie ook niet op de lijst met knelpuntberoepen? Dan komt hij niet in aanmerking voor een toelating tot arbeid, omdat er geen structureel tekort aan werknemers lijkt te zijn.

Alleen Belgische werkgever

Zoals hierboven beschreven staat, kunt u alleen als Belgische werkgever een gecombineerde vergunning aanvragen voor uw werknemer. Is een van de volgende situaties van toepassing? Dan komt uw medewerker niet in aanmerking voor een toelating tot arbeid:

 • tewerkstelling in een knelpuntberoep in België via detachering
 • tewerkstelling in België bij een buitenlandse onderneming – zelfs als die een Belgisch ondernemingsnummer heeft.

In deze categorie bent u als werkgever verplicht te bewijzen dat er bijzondere economische en/of sociale redenen zijn om uw werknemer aan te nemen. Ontbreken die bewijzen? Dan is uw aanvraag onontvankelijk en wordt ze niet meer behandeld.

Als het om een beroep gaat dat is opgenomen in de lijst van knelpuntberoepen, dan is er een vermoeden van tekorten op de lokale arbeidsmarkt. U hoeft uw aanvraag dan niet met sociale of economische redenen te staven.

Aanvraag door de werkgever

Als werkgever vraagt u:

 • de arbeidskaart aan voor uw toekomstige werknemer
 • de arbeidsvergunning aan voor uzelf.

Vraagt u de arbeidskaart en de arbeidsvergunning voor het eerst aan of vernieuwt u ze? De documenten die u nodig hebt, verschillen.

Lees meer over de aanvraag en de aanvraagformulieren.

 • Stap 1
 • Stap 2
  • Identiteitsbewijs
   Kies welke situatie van toepassing is.
   • Is de werknemer nog niet in België op het moment van uw aanvraag?
    • kopie van zijn buitenlandse identiteitskaart
    • of kopie van de persoonsgegevens op zijn internationaal paspoort.
   • Is de werknemer wel in België op het moment van uw aanvraag?
    • kopie van zijn buitenlandse identiteitskaart of kopie van de persoonsgegevens op zijn internationaal paspoort
    • kopie van zijn Belgische verblijfsvergunning waaruit een wettig verblijf in België blijkt.
  • kopie van uw identiteitsbewijs of van dat van uw volmachthouder.
  • kopie van de arbeidsovereenkomst

  • document waarin u met economische en/of sociale redenen bewijst dat het niet mogelijk is om een werknemer op de lokale arbeidsmarkt te vinden:

   • binnen een redelijke termijn

   • die de job op een goede manier kan uitvoeren.
    Het maakt niet uit of die werknemer daarvoor nog een (individuele) beroepsopleiding zou moeten volgen.

  • kopie van de vacature die u in overleg met de VDAB op hun website publiceerde.

 • Stap 3
  • Scan de integrale aanvraag in, met alle daarbij horende documenten in de vereiste volgorde.
  • Groepeer alles in één enkel bestand in pdf-formaat.
  • Geef de pdf een naam die als volgt is opgebouwd:
   [familienamen in hoofdletters] underscore [voornamen in hoofdletters] underscore
   [land van nationaliteit] en, indien gekend, underscore [INSZ-nummer, integraal in cijfers – BIS- of rijksregisternummer].
   Fictief voorbeeld: MOHAMMED_AHMED YOUSSEF_Marokko_95470115388.pdf
 • Stap 4

  Mailadres

  Dien uw dossier in via e-mail: aanvraag.arbeidskaart@vlaanderen.be.
  Gebruik dat e-mailadres alleen voor de eigenlijke aanvraag. Alle overige communicatie verloopt via het door de dossierbehandelaar opgegeven e-mailadres of via arbeidskaart@vlaanderen.be.

  Inhoud mail

  Per werknemer waarvoor u een toelating tot arbeid aanvraagt, stuurt u 1 mail met 1 bijlage (in pdf). In die ene bijlage voegt u het aanvraagformulier en alle bijlagen in de juiste volgorde samen in 1 pdf.

  Aanvraag per post

  U kunt uw aanvraag uitzonderlijk nog tot 30 juni via de post opsturen naar de dienst Economische Migratie, als u daar een goede reden voor kunt geven. Hou in dat geval rekening met een langere behandeltermijn hebben.

  Afdeling Tewerkstelling en Competenties
  Dienst Economische Migratie
  Koning Albert II-laan 35 bus 20
  1030 Brussel

  Mandataris

  Bent u in het buitenland gevestigd? Dan machtigt u een mandataris die regelmatig in België verblijft om aanvraag in te dienen. Voeg in dat geval ook kopie van identiteitsbewijs van mandataris toe.

Vragen over het inscannen en mailen van uw aanvraag en de vormvereisten van uw aanvraagmail? U vindt meer uitleg op de pagina 'Categorieën en procedure' en in de uitgebreide handleiding (PDF bestand opent in nieuw venster).

Vernieuwing arbeidskaart en arbeidsvergunning

Wilt u de arbeidskaart en arbeidsvergunning vernieuwen? Dien het aanvraagdossier dan minstens 2 maanden voor de vervaldatum in bij de dienst Economische Migratie. Neem deze documenten op in het dossier:

 • kopie van de Belgische verblijfsvergunning
 • kopie van uw identiteitsbewijs of van dat van uw volmachthouder
 • kopie van de arbeidsovereenkomst als die niet meer overeenstemt met die uit de vorige tewerkstellingsperiode
 • kopie van de loonfiches of -afrekeningen uit de periode waarvoor de arbeidstoelating verstrijkt of een kopie van de individuele rekening als de werknemer een volledig kalenderjaar heeft gewerkt

Simulator

Door enkele vragen te beantwoorden, kunt u nagaan via welke categorie van werknemer u mogelijk in aanmerking komt voor een toelating tot arbeid.