Een buitenlander die niet de nationaliteit van een EER-lidstaat of Zwitserland heeft en die gedurende maximaal 90 dagen in het kader van een internationaal akkoord in Vlaanderen komt werken, heeft daarvoor geen toelating tot arbeid nodig (zie artikel 16, §1 van het Besluit van de Vlaamse Regering (PDF bestand opent in nieuw venster)).