Een detail van een speciale afvalzak waar asbest in zit
© Bas Bogaerts

Uit onderzoek blijkt dat asbestcementdaken en -gevels in Vlaanderen al sterk tot zeer sterk verweerd zijn en dat die verwering alleen maar toeneemt. Door jarenlange blootstelling aan vorst en (zure) neerslag vermindert de cementsamenstelling en komen de asbestvezels los te zitten aan de oppervlakte van de asbestlei of asbestgolfplaat. Hierdoor spoelen asbestvezels bij regen naar de dakgoot, de regenwaterput of de afdruipzone, waar ze zich kunnen ophopen tot hogere concentraties.

Asbestmaterialen die in goede staat zijn of die een beschermlaag hebben, geven veel minder asbestvezels af. Sterk verweerde asbestleien en in het bijzonder golfplaten worden het best vervangen.

Wie mag asbest verwijderen?

Het soort asbestmateriaal bepaalt wie het mag verwijderen.

In afwachting van verwijdering

Is er een dakgoot? In dakgoten onder asbestdaken blijft in meer of mindere mate slib achter. Dat slib bevat dan organisch materiaal maar ook vrije asbestvezels. In afwachting van vervanging van het asbesthoudend dak is het belangrijk voorzorgsmaatregelen te nemen als u de dakgoot wilt reinigen.

  • Wat doen met bladafval in de dakgoot?
    • Verwijder het bladafval als het vochtig is of bevochtig het op voorhand.
    • Doe het bladafval in een plastic zak, die u bij het restafval gooit. Bladafval vervuild met asbest mag niet bij het groenafval, het wordt niet apart ingezameld in het containerpark en het is ook te weinig om door een erkende inzamelaar te laten ophalen.
  • Wat doen met slib in de dakgoot?
    • Probeer het slib traag door te spoelen naar de regenwaterafvoer als die rechtstreeks naar de riolering gaat, maar niet als het water in uw regenwaterput komt. In dat geval doet u het slib in een plastic zak en gooit u het bij het restafval.

Is er geen dakgoot?

  • Neem voorzorgsmaatregelen als u in de afdruipzones loopt of graaft, want dan is er een verhoogd risico om via kledij, schoeisel of gereedschap asbestvezels te verspreiden of op te waaien
  • of plaats een tijdelijke dakgoot op risicovolle plaatsen, waar mensen komen.

Neem bij het uitvoeren van deze werken altijd de juiste voorzorgsmaatregelen voor het werken met asbest ((opent in nieuw venster)).

Veelgestelde vragen