Kenmerken geregeld bijzonder vervoer voor eigen rekening

Er is sprake van geregeld bijzonder vervoer voor eigen rekening als:

 • het vervoer met een bepaalde regelmaat wordt georganiseerd;
 • het vervoer een specifiek traject aflegt;
 • het vervoer langs vooraf vastgestelde halteplaatsen rijdt;
 • het vervoer bedoeld is voor een bijzondere categorie van reizigers zoals:
  • werknemers;
  • leerlingen die naar school, het zwembad of de sporthal gebracht worden;
  • mensen met een handicap die naar een instelling gebracht worden.
 • het vervoer aangeboden wordt zonder winstoogmerk;
 • het voertuig in eigendom is van de vervoersorganisatie;
 • het voertuig wordt bestuurd door de organisator of personeelslid.

Voor dat type vervoer is een attest nodig. Meer daarover leest u hieronder.

Attest

Het attest voor geregeld bijzonder vervoer voor eigen rekening geeft u de toestemming om dat type vervoer te organiseren. Uw attest is:

 • maximaal 5 jaar geldig;
 • geldt zowel voor nationaal als internationaal vervoer;
 • moet altijd aanwezig zijn in het voertuig van de bestuurder.

Attest aanvragen

Volg de stappen hieronder om uw attest geregeld bijzonder vervoer voor eigen rekening aan te vragen.

Wetgeving