Basisteksten Hoppinpunten

Introductie Hoppinpunten voor steden en gemeenten

(wordt nog aangevuld)

Huisstijlgids Hoppin

De Hoppinhuisstijlgids bevat richtlijnen m.b.t. de toepassing van de verschillende onderdelen van de visuele identiteit van Hoppin, waaronder het logo, de kleuren, lettertypes, lay-outs, … Dat leidt tot een mooie, coherente, visuele stijl op alle dragers (digitaal, print, infrastructuur …).

De gids gaat enkel over de visuele identiteit en doet dus geen uitspraak over eventuele materiaalkeuze en/of productiespecificaties.

Download de huisstijlgids (juli 2021) (PDF bestand opent in nieuw venster).

Ontwerpwijzer Hoppinpunten

De Ontwerpwijzer Hoppinpunten helpt u verder met de inrichting van een Hoppinpunt. Zodra de locatie en het inschalingsniveau zijn bepaald, levert deze Ontwerpwijzer Hoppinpunten handvaten voor de concrete uitwerking ervan. Die is afhankelijk van het inschalingsniveau en de ruimtelijke omgeving. Op beleidsvragen zoals het bepalen van logische locaties voor Hoppinpunten gaat de Ontwerpwijzer niet in. Ook wordt er niet stilgestaan bij de bepaling van het inschalingsniveau zoals beschreven in de regelgeving.

Bekijk de Ontwerpwijzer. ((opent in nieuw venster))

Communicatieplan Hoppinpunt

(wordt nog aangevuld)

Flyer Hoppinpunt

(wordt nog aangevuld)

Visuals

Contact

Hebt u vragen, suggesties of opmerkingen over de communicatietools? Stuur dan een mail naar communicatiebasisbereikbaarheid@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).