De regio Kortrijk werkt aan de nieuwe visie op mobiliteit en bouwt aan haalbare scenario’s die de doelstellingen van de regio kunnen realiseren via het regionaal mobiliteitsplan.

Proces en participatie

Participatie - VVR Kortrijk

De vervoerregioraad bepaalt zijn werking en hoe bedrijven, organisaties, kennisinstellingen en burgers betrokken worden in het regionaal mobiliteitsbeleid.

Het mobiliteitsforum in februari 2020 was voor de mobiliteitsactoren, het middenveld, de bedrijven en kennisinstellingen het startevent van de vervoerregiowerking. Hun verdere inbreng vond vervolgens plaats via mobiliteitsateliers en thematische werksessies, zowel voor het openbaar vervoerplan 2021 als voor het regionaal mobiliteitsplan.

Naast verschillende initiatieven van de individuele partners vond voor de hele regio tijdens de jaarwissel 2020-2021 tenslotte ook een burgerbevraging plaats.

Officiële documenten

Contact

VERVOERREGIO KORTRIJK
VAC Brugge
Koning Albert I-laan 1-2
8200 Brugge
vervoerregio.kortrijk@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Voorzitters

Ruth Vandenberghe
ruth.vandenberghe@kortrijk.be (opent in uw e-mail applicatie)

Stad Kortrijk
Voorzitter
Sofie De Meulenaere
sofie.demeulenaere@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Voorzitter
Team MOW
Inge Feys
inge.feys@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteitsbegeleider
Franco Verschueren
franco.verschueren@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Regiomanager
Björn Cool
bjorn.cool@delijn.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiomanager
Peter De Meyer
peter.demeyer@vlaamsewaterweg.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Vlaamse Waterweg nv