Kaart Vervoerregio Vlaamse Rand - vaste leden en aanvullende leden. De gearceerde gebieden zijn de aanvullende leden. 

Contact

VERVOERREGIO VLAAMSE RAND
VAC Leuven
Diestsepoort 6
3000 Leuven
T 016 66 58 45
vervoerregio.vlaamserand@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Voorzitters
Stijn Quaghebeur
T 02 451 69 93
stijn.quaghebeur@dilbeek.be (opent in uw e-mail applicatie)
Gemeente Dilbeek
Politiek voorzitter
Filip Boelaert
T 02 553 71 02
filip.boelaert@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Ambtelijk voorzitter
Team MOW
Jaak Boon
T 016 66 58 45
jaak.boon@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteitsbegeleider-Coördinator vervoerregio
Anita Jaspers
T 016 66 58 47
anita.jaspers@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteitsbegeleider

Stien Verlinden

T ---/-------

stien.verlinden@mow.vlaanderen.be

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteitsbegeleider
Raf Van den Broeck
T 016 66 57 91
rafael.vandenbroeck@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Regiomanager
Philippe Jacobs
T 016 31 36 90
philippe.jacobs@delijn.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiomanager

Frank Vanden Bulcke

frank.vandenbulcke@dwv.vlaanderen (opent in uw e-mail applicatie)

M: + 0499 59 39 29

De Werkvennootschap
Lief Vanspringel
T 03 860 63 43
lief.vanspringel@vlaamsewaterweg.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Vlaamse Waterweg nv

Vervoer Op Maat en OV-netwerk: kaarten en inhoudelijke documenten

Op 16 maart 2021 heeft de Vervoerregio Vlaamse Rand het Kernnet positief geadviseerd, en het Aanvullend Net goedgekeurd. Deze stemming was ‘voorwaardelijk’ waarbij gevraagd werd naar de nodige middelen voor het VOM.

Tevens werd een VOM “minimumprogramma” goedgekeurd. Behoudens dit ‘minimum programma had de VVR reeds een ruimer en gefaseerd integraal VOM plan uitgewerkt.

U vindt onder het stemadvies, met de verwijzing naar de voorwaarde voor advisering , en de nodige kaarten en teksten voor dit OV net en het VOM. Zowel het minimumprogramma, als het globaal programma.

Participatie Regionaal Mobiliteitsplan

Grafisch overzicht acties Regionaal Mobiliteitsplan bij participatieve startdag 2020

De vervoerregio maakt een visie voor de middellange (2030) en lange termijn (2050) over de mobiliteit in de Vlaamse Rand. Deze visie vormt de basis vormen voor het regionaal mobiliteitsplan. Er wordt permanent werk gemaakt van een participatief overleg met de leden en adviserende leden, lokale besturen, betrokken maatschappelijke actoren en partners, en de ‘brede bevolking’. Vanaf de live startdag met alle betrokken, en later (noodgedwongen) via digitale overlegmomenten. U vindt hieronder een overzicht van de voorbije en geplande acties, voor zowel de actoren als de bevolking. We verwijzen naar de relevante documenten.

Brede actoren

Wie?

 • Potentieel van alle maatschappelijke en mobiliteitsactoren (de georganiseerde burgers/middenveld) met focus op regionaal niveau
 • Aandacht voor vertegenwoordiging van maatschappelijke 5-hoek, idem met focus op regionaal niveau: overheid – kennisinstellingen – bedrijven – middenveld – burgers

Wanneer?

 • 03/02/2020 Startdag
 • 15/10/2020 Doelen en opgaven (digitaal)
 • 17/11/2020 Bouwstenen (digitaal)
 • 29/11/2021 Werkhypothesen (digitaal)
 • 17/02/2022 Concept synthesenota (digitaal)
 • 07/06/2022 Beleidsscenario
 • Xx/09/2022 Actieplan
 • Xx/03/2023 Slotdag + start openbaar onderzoek

Bevolking

Wie?

 • Alle maatschappelijke en mobiliteits-actoren (de georganiseerde burgers/middenveld/kennisinstellingen/bedrijven) met focus op lokaal niveau
 • Individuele burgers met interesse in mobiliteit en/of met specifiek belang bij specifiek mobiliteitsissue (bv. lokaal verkeersprobleem)
 • Informeel georganiseerde burgers (bv. wijkcomités)

Wanneer?

 • 12/2020 Doelen en opgaven
  • Digitale enquête
  • 1274 burgers
 • 07/2022 Beleidsscenario
  • Digitale enquête
 • Xx/03/2023 Ontwerp RMP
  • Mobiliteitscafé’s ter plaatse
  • Start openbaar onderzoek

Processchema Participatie en uitrol van de synthesenota. Klik op de afbeelding om de afbeelding op groot formaat te bekijken.