De groeiende mobiliteitsvraag is een belangrijke uitdaging in deze regio. Het mobiliteitssysteem botst vandaag in Antwerpen tegen zijn limieten. Vanuit de huidige problematiek wil Vervoerregio Antwerpen haar mobiliteitsbeleid vormgeven.

Visienota

Op 27 juni 2018 heeft de Vervoerregioraad Antwerpen de visienota van het Routeplan 2030 goedgekeurd. Routeplan 2030 is een langetermijnvisie voor het mobiliteitssysteem binnen de 32 gemeenten van de Antwerpse vervoerregio.

Binnen de visienota wordt een programma uitgewerkt met maatregelen en projecten, met het oog op een (multimodale) bereikbaarheid van de gehele regio. Daarbij willen we het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets verder bevorderen tot een modal split van 50/50 (maximum 50% van de verplaatsingen per wagen, 50% te voet, per fiets of met openbaar vervoer). In de volgende stappen zullen de maatregelen concreter worden uitgewerkt.

De opmaak van de visienota is tot stand gekomen door de inbreng van verschillende stakeholders. Dit zijn de betrokken steden, gemeenten en mobiliteitsactoren. Ook de burgerbewegingen hebben een bijdrage geleverd.

Vanaf juli 2018 wordt deze visie verder uitgewerkt in concrete maatregelen.

Tien gedeelde ambities

De gebruiker staat centraal in Vervoerregio Antwerpen. Elke verplaatsing moet dan ook veilig, vlot, betrouwbaar en aangenaam zijn. Dit betekent dat netwerken, knooppunten en mobiliteitsdiensten comfort, kwaliteit en veiligheid moeten bieden. Deze ambitie wordt verder uitgewerkt binnen de volgende 10 principes.

Samen vooruit

 • Kansrijke regio: De regio ontwikkelt zich vanuit de belangen van haar inwoners. De Antwerpse regio blijft om die reden ook aantrekkelijk voor mensen om er zich te vestigen.
 • Welvarende regio: Goede bereikbaarheid is de motor naar welvaart voor iedereen in de regio. Bedrijven willen zich vestigen in de regio, creëren werkgelegenheid en kunnen groeien.
 • Gezonde regio: Gezondheid en omgevingskwaliteit vormen de basis voor verdere groei.
 • Slimme regio: Slimmer organiseren van mobiliteit tegen een aanvaardbare prijs.
 • Veelzijdige regio: Lokale kwaliteiten zowel versterken als verbinden.

Hoe verder? Een aanpak in 3 fasen

Er worden drie fasen voorzien voor het opmaken van het Routeplan 2030. De visienota rondt de eerste fase af. Iedere fase levert twee producten op.

 • Fase 1: Visie vormen
  Producten: visienota, doelstellingen in indicatoren en start analysenota.
 • Fase 2: Maatregelen in beeld
  Producten: nota van maatregelen en werkdocument evaluatiekader.
 • Fase 3: Programma opmaken
  Producten: meerjarenprogramma en einddocument (Routeplan 2030).

Contact

VERVOERREGIO ANTWERPEN
VAC Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113
2018 Antwerpen
T 03 224 98 61
vervoerregio.antwerpen@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Voorzitters

Koen Kennis
T 03 338 83 36
koen.kennis@antwerpen.be (opent in uw e-mail applicatie)

Stad Antwerpen
Voorzitter
Filip Boelaert
T 02 553 71 02
filip.boelaert@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Voorzitter

Team MOW
Tom Janssens
T 03 224 98 61
tom.janssens@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteitsbegeleider

Kathleen Huet
T 03 224 98 61
kathleen.huet@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteitsbegeleider
Annelies De Ridder
T 03 224 69 06
annelies.deridder@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Regiomanager
Brunhilde Foulon
T 03 224 60 22
brunhilde.foulon@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Regiomanager
Stefan Van den Abbeele
T 03 218 14 36
stefan.vandenabbeele@delijn.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiomanager
Jan Van Gool
T 03 218 16 60
jan.vangool@delijn.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiodeskundige
Tom Janssens
T 03 218 15 69
tom.janssens.ant@delijn.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiodeskundige
Wim Dauwe
wim.dauwe@vlaamsewaterweg.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Vlaamse Waterweg