Definitieve goedkeuring openbaar vervoerplan 2021

De voorbije zomer werd het nieuwe plan voor alle reguliere buslijnen van het openbaar vervoer en de principes voor het Vervoer op Maat voor de vervoerregio Kortrijk voorlopig vastgesteld door de vervoerregioraad.

Sindsdien werd het aanbod in het kader van Vervoer op Maat, de nieuwe vervoersvorm die de belbussen moet vervangen, verder uitgewerkt. Hierbij werd vertrokken van het budgetneutrale kader, maar werd ook rekening gehouden met de budgetten voor de komende jaren.

Op 2 oktober 2020 werd het openbaar vervoerplan 2021 definitief goedgekeurd door de vervoerregioraad Kortrijk. Het komende jaar worden zowel voor de reguliere lijnen als voor het Vervoer op Maat de exacte reiswegen en de haltes uitgewerkt en wordt bepaald wie het Vervoer op Maat zal aanbieden.

Op 1 januari 2022 treedt het openbaar vervoerplan 2021 officieel in werking.

Proces en participatie

De vervoerregio wil bij de opmaak van haar plannen zo veel mogelijk betrokkenen een stem geven. Hiervoor worden verschillende participatie-initiatieven uitgewerkt.

Klik voor meer nieuws over de vervoerregio Kortrijk, de opmaak van het openbaar vervoerplan 2021, het regionale mobiliteitsplan 2030 en de verschillende participatie initiatieven. ((opent in nieuw venster))

Contact

VERVOERREGIO KORTRIJK
VAC Brugge
Koning Albert I-laan 1-2
8200 Brugge
vervoerregio.kortrijk@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Voorzitters

Ruth Vandenberghe
ruth.vandenberghe​​​​​​​@kortrijk.be (opent in uw e-mail applicatie)

Stad Kortrijk
Voorzitter
Sofie De Meulenaere
sofie.demeulenaere@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Voorzitter
Team MOW
Inge Feys
inge.feys@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteitsbegeleider
Franco Verschueren
franco.verschueren@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Regiomanager
Luc Sagaer
luc.sagaer@delijn.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiomanager
Peter De Meyer
peter.demeyer@vlaamsewaterweg.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Vlaamse Waterweg