Een zichtbare mobiliteitstransitie

Met Hoppin maakt de Vlaamse overheid de mobiliteitstransitie zichtbaar in het straatbeeld en herkenbaar voor de gebruiker. Die transitie is sinds de inwerkingtreding van het decreet Basisbereikbaarheid op 22 juni 2019 ingezet.

Basisbereikbaarheid stelt de reële vervoersnoden van reizigers centraal. Op plaatsen waar de vervoersvraag klein is, zal het aanbod dalen om meer te kunnen investeren in lijnen waar de vraag groot is. Zo wil de Vlaamse Regering efficiënter omspringen met de beschikbare middelen. Het uitgangspunt is dat scholen, ziekenhuizen, bedrijfsterreinen, sportcentra, cultuurcentra en winkelcentra vlot bereikbaar zijn voor iedereen.

De shift naar basisbereikbaarheid betekent meer dan een hertekening van het openbaar vervoer. Basisbereikbaarheid vertrekt van een sterk openbaar vervoer afgestemd op het fietsroutenetwerk, het wegennetwerk en het waterwegennetwerk. Combimobiliteit en de modal shift staan centraal en zo hoppin we dus van het ene op het andere vervoermiddel om onze bestemming te bereiken.

Het mobiliteitsmerk Hoppin

Met een eigen huisstijl wordt het mobiliteitsmerk Hoppin visueel herkenbaar. Door de naam en de visuele identiteit van Hoppin consequent toe te passen op verschillende mobiliteitsoplossingen, zorgen we ervoor dat iedereen straks zijn weg vindt in Vlaanderen. Deze mobiliteitsoplossingen zijn:

  • De basis van Hoppin ligt in het vernieuwde bus- en tramaanbod, die zorgen voor de verbinding tussen grote en kleine woonkernen, treinstations, scholen, sport- en recreatiecentra, ziekenhuizen en handelscentra.
  • Vervoer op maat is er wanneer we geen toegang hebben tot de trein, de bus of de tram door de locatie, het tijdstip of een mobiliteitsbeperking. Dan maken we gebruik van step-, fiets- en autodeelsystemen of reserveren we een rit die ons van de dichtstbijzijnde halte bij ons vertrekpunt naar de dichtstbijzijnde halte van ons eindpunt brengt. Voor personen met een mobiliteitsbeperking is er vervoer dat reizigers van stoep tot stoep of van gang tot gang vervoert.
  • Voor een vlotte overstap kunnen we terecht in een Hoppinpunt. Dat zijn knooppunten van verschillende, op elkaar afgestemde vervoersmogelijkheden.
  • De mobiliteitscentrale van Hoppin geeft aan welke vervoermiddelen we het best combineren, waar we het best overstappen, hoe lang we onderweg zijn en hoeveel de verplaatsing ons zal kosten. Op termijn kunnen we via Hoppin één ticket kopen voor onze volledige reis. Zowel via de app, website als het callcenter zullen we bij Hoppin terecht kunnen.

Hoppin: doet u ook mee?