Duale opleidingen

Een duale opleiding in het volwassenenonderwijs is een beroepsopleiding van het secundair volwassenenonderwijs waarin cursisten de competenties die leiden naar een beroepskwalificatie:

  • deels verwerven in het CVO (de onderwijsinstellingscomponent) en
  • deels op de werkplek (de werkplekcomponent).

Minstens 50% van de lestijd vindt op de werkvloer plaats. Dat aandeel zal in het opleidingsprofiel worden vastgelegd. Uitzonderlijk kan de Vlaamse Regering daarvan afwijken, als dat goed gemotiveerd wordt.

De opleidingen die duaal ingericht worden, moeten gebaseerd zijn op een erkende beroepskwalificatie. De Vlaamse Regering keurde op 24 juni 2022 - na advies van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren - de lijst van duale opleidingen(opent in nieuw venster) die vanaf september 2022 kunnen worden ingericht goed.

Betaalde overeenkomsten voor cursisten

Een cursist die een duale opleiding wil volgen, sluit een betaalde overeenkomst met het Centrum voor Volwassenenonderwijs en een erkende onderneming. Het aantal uren op de werkvloer bepaalt het type overeenkomst en de leervergoeding voor de cursist.

Bij minstens 20 uur per week op de werkplek geldt een ‘overeenkomst duale opleiding statuut’ en krijgt de cursist een vergoeding voor de uren werkplek- én onderwijsinstellingscomponent. Bovendien bouwt de cursist socialezekerheidsrechten op.

Bij minder dan 20 uur per week leren op de werkvloer geldt een ‘overeenkomst duale opleiding’ en worden enkel de uren op de werkplek vergoed. Uitzonderlijk kan ook een deeltijdse arbeidsovereenkomst worden gesloten. Ook kan een werkende cursist in de eigen onderneming de werkplekcomponent van de duale opleiding uitoefenen. In dit geval is er geen leervergoeding, aangezien de cursist al een loon ontvangt.

De hoogte van de leervergoeding wordt geregeld in het uitvoeringsbesluit. De Vlaamse Regering keurde dit uitvoeringsbesluit(opent in nieuw venster) goed op 17 juni 2022. In de nota ‘Leervergoeding duaal leren volwassenenonderwijs’(PDF bestand opent in nieuw venster) vindt u de voorlopige informatie.

Vlaams Partnerschap Duaal Leren en sectorale partnerschappen aan zet

Net zoals bij duaal leren in het secundair onderwijs krijgt het Vlaams Partnerschap Duaal Leren, bestaande uit sociale partners en onderwijsverstrekkers, een aantal bevoegdheden om een kwalitatief aanbod aan werkplekken te verzekeren.

Die bevoegdheden kunnen zij delegeren naar sectorale partnerschappen. Alle 19 sectorale partnerschappen onderschreven intussen de intentie om ook voor duaal leren in het volwassenenonderwijs taken op te nemen.

Erkende ondernemingen

Net als in het secundair onderwijs kunnen overeenkomsten enkel gesloten worden met erkende leerondernemingen. De erkenningsvoorwaarden zijn dezelfde.

Regelgeving

Op 25 maart 2022 besliste de Vlaamse Regering tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat bepaalde aspecten regelt van duale opleidingen in het volwassenenonderwijs(opent in nieuw venster).

Het uitvoeringsbesluit (opent in nieuw venster)werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 17 juni 2022.

Meer info