Controlemaatregelen

Administratieve controle

Als de aangifte laattijdig, onjuist, onvolledig of helemaal niet is ingediend, kan de belasting ambtshalve gevestigd worden. Bovendien wordt een belastingverhoging opgelegd.

Controle ter plaatse

De Vlaamse Belastingdienst voert controles ter plaatse uit:

 • de uitbaters moeten vrije toegang geven tot de plaatsen waar de automatische ontspanningstoestellen staan
 • de gegevens op de (elektronische) informatiedrager moeten in een leesbare en verstaanbare vorm ter inzage voorgelegd worden
Vaststellingen

Als de belastingplichtige niet aan zijn fiscale verplichtingen voldoet, worden bij een fiscale controle de vaststellingen formeel vastgelegd:

 • in een verslag van vaststelling, als het om een administratieve overtreding gaat
 • in een proces-verbaal, als het om een strafrechtelijke overtreding gaat. Een proces-verbaal wordt doorgegeven aan het openbaar ministerie voor verdere vervolging.

Sancties

De verschuldigde belasting wordt dan ambtshalve vastgesteld en bovendien wordt een belastingverhoging opgelegd.

Belastingverhogingen

 • De belasting wordt verhoogd met 20% als:
  • er een ambtshalve aanslag gevestigd wordt omwille van een laattijdige, onjuiste of onvolledige aangifte
 • De belasting wordt verhoogd met 100% als:
  • de overtredingen gepleegd zijn met de bedoeling de belasting te ontduiken of de vestiging ervan onmogelijk te maken
  • het gaat om verboden automatische ontspanningstoestellen, waarvoor geen vergunning is verkregen