Wie moet de aangifte doen?

De eigenaar van het toestel moet het toestel aangeven voor het wordt opgesteld.
Ook als het toestel opnieuw weggenomen of vervangen wordt door een toestel van een hogere categorie moet de eigenaar een aangifte doen. Zolang er niets wijzigt aan het toestel of aan de plaats waar het opgesteld staat, wordt de aangifte automatisch verlengd.

Wanneer moet de aangifte gebeuren?

U moet ten laatste de voorlaatste werkdag voor de opstelling van het toestel een online aangifte indienen via het digitaal loket ((opent in nieuw venster)). Tenzij er een einddatum is ingegeven, wordt de aangifte automatisch verlengd voor het volgende kwartaal.

Als de aangifte te laat of niet gebeurt, dan moet de uitbater van de plaats of het lokaal waar het toestel staat opgesteld de belasting betalen.

Hoe doet u de aangifte?

 • Stap Vraag

  Eerst gaat u na of het toestel is opgenomen in het repertorium.

 • Stap Ja

  In het repertorium ziet u in wat de fiscale rangschikking van het toestel is, namelijk categorie A, B, C, D of E. De fiscale rangschikking bepaalt het belastingtarief dat op het toestel van toepassing is. Duid de overeenkomstige categorie aan in de aangifte.

 • Stap Nee

  Als het toestel niet in het repertorium staat, dan gaat het over een nieuw toestel of een bestaand toestel dat is gewijzigd.

  Wijziging

  Bij iedere wijziging aan het spelprogramma van een toestel dat reeds fiscaal gerangschikt werd, moet hiervan aangifte gedaan worden.

  Aangifte tot fiscale rangschikking

  U moet een aangifte tot fiscale rangschikking indienen bij de Vlaamse Belastingdienst om het toestel te laten opnemen in het repertorium.

  Hebt u geen aangifte gedaan?

  Als u geen aangifte doet, wordt het toestel ambtshalve gerangschikt in categorie A.

  Werd er een aangifte ingediend, maar heeft de Vlaamse Belastingdienst het toestel nog niet gerangschikt?

  Dan moet u bij de fiscale aangifte aanduiden dat het om een toestel categorie E gaat

  Blijkt na de fiscale rangschikking door de Vlaamse Belastingdienst dat het om een toestel categorie A of B gaat?

  Dan wordt er een bijheffing voorzien (zonder belastingverhoging).

  Blijkt na de fiscale rangschikking door de Vlaamse Belastingdienst dat het om een toestel categorie C of D gaat?

  Dan ontvangt u een teruggave.

Handleiding en instructiefilmpjes

Ondervindt u moeilijkheden bij het ingeven van de belasting op automatische ontspanningstoestellen? Deze handleidingen leggen uit hoe u deze kan ingeven in het digitaal loket.

Wijzigingen aan een toestel, vervanging of stopzetting van een toestel

Veelgestelde vragen

Een overzicht va enkele veelgestelde vragen: