Het tarief van de belasting is afhankelijk van de categorie (de fiscale rangschikking) waartoe het toestel behoort. Een categorie wordt aangeduid met de hoofdletter A tot en met E, en wordt meestal onderverdeeld in subcategorieën die met kleine letters aangeduid zijn. De hoofdcategorie bepaalt welk tarief van toepassing is.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de tarieven per categorie:

categorie van het toestel

basistarief

aanslagjaar 2019 (in euro)

geïndexeerd tarief

aanslagjaar 2020 (in euro)

geïndexeerd tarief

aanslagjaar 2021 (in euro)

A

4.000,00

4.015,60

4.049,20

B

1.290,00

1295,03

1.306,00

C

0,00

0,00

0,00

D

0,00

0,00

0,00

E

150,00

150,59

152,00