Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vrijstellingen onroerende voorheffing

Vrijstellingen onroerende voorheffing

Bepaalde onroerende goederen kunnen worden vrijgesteld van de onroerende voorheffing. Sommige vrijstellingen worden automatisch toegekend, andere moeten aangevraagd worden. Sommige vrijstellingen hebben betrekking op het doel waarvoor de onroerende goederen bestemd zijn, andere houden verband met de hoedanigheid van de eigenaar.

Vrijstellingen in functie van het doel van het onroerend goed