Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verhoogde vermindering van de onroerende voorheffing voor bescheiden woning

Verhoogde vermindering van de onroerende voorheffing voor bescheiden woning

U kunt gedurende 5 jaar een vermindering van 50% van de onroerende voorheffing krijgen voor een bescheiden nieuwbouwwoning.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een verhoogde vermindering van de onroerende voorheffing als u aan deze voorwaarden voldoet:

  • U bent belastingplichtige voor de woning waarvoor de vermindering wordt aangevraagd.
  • U bent op 1 januari van het aanslagjaar in deze woning gedomicilieerd; u bent op dat adres dus ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. De vermindering kan alleen voor deze woning worden toegekend.
  • De woning is een nieuwbouwwoning: u hebt ze zelf nieuw laten bouwen of u hebt ze nieuwgebouwd aangekocht. De woning is in beide gevallen dus nog niet eerder in gebruik genomen.
  • Het totale niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (KI) van al uw onroerende goederen die in het Vlaams gewest gelegen zijn, is maximaal 745 euro. Houd er rekening mee dat als u eigenaar of mede-eigenaar bent van meerdere onroerende goederen, u mogelijk niet in aanmerking komt voor deze vermindering.

Procedure

De verhoogde vermindering moet u eenmalig aanvragen via het aanvraagformulier. Voeg een kopie van uw aanslagbiljet onroerende voorheffing bij de aanvraag, als u dat al ontvangen hebt.

De verhoogde vermindering wordt daarna 5 jaar lang automatisch toegekend. De periode van 5 jaar begint met het eerste jaar waarvoor onroerende voorheffing verschuldigd is (dat is het jaar dat volgt op het jaar van ingebruikname). Na 5 jaar is de vermindering gewoon weer 25% (als u nog aan de bovenstaande voorwaarden voldoet).

Bedrag

De vermindering bedraagt 50% van de onroerende voorheffing, gedurende vijf jaar.