Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vrijstelling van de BIV voor de overdracht tussen (ex-)partners

Vrijstelling van de BIV voor de overdracht tussen (ex-)partners

Bij echtscheiding of overlijden, maar ook bij leven, kan de gezinswagen overgedragen worden aan de andere (ex) partner zonder dat er opnieuw belasting op de inverkeerstelling (BIV) moet betaald worden.

Voorwaarden

  • diegene die het voertuig overdraagt heeft voor hetzelfde voertuig de belasting al betaald;
  • het gaat om een overdracht:
    • tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden, dit kan bij leven maar ook naar aanleiding van een overlijden.
    • tussen uit de echt gescheiden personen, naar aanleiding van de echtscheiding;
    • tussen ex-wettelijk samenwonenden, door de beëindiging van de wettelijke samenwoning.