Overgangsregeling

Eind 2013 publiceerde de federale overheid een overgangsregeling, waardoor u toch nog in aanmerking komt voor deze belastingvermindering

 • als u uiterlijk in 2011 een contract afsloot voor een lage-energiewoning, passiefwoning of nul-energiewoning
 • en als de EPB-aangifte voor die woning na 1 januari 2012 werd ingediend.

Om in aanmerking te komen, moest u echter voldoen aan alle onderstaande voorwaarden.

Voorwaarden waaraan het contract moet voldoen

De belastingvermindering is alleen van toepassing als uiterlijk op 31 december 2011 een contract werd afgesloten om:

 • een lage-energiewoning, een passiefwoning of een nul-energiewoning in nieuwe staat te kopen of te laten bouwen
 • een onroerend goed te laten verbouwen tot een lage-energiewoning, een passiefwoning of een nul-energiewoning.

Het bewijs van de contractuele verbintenis vóór 1 januari 2012 moet u ter beschikking houden van de Federale overheidsdienst (FOD) Financiën.
Wie dus een contract afsloot na 1 januari 2012, komt niet meer in aanmerking voor de belastingvermindering.

Voorwaarden per soort woning

Per soort woning zijn er minimale voorwaarden om in aanmerking te komen.

 • Lage-energiewoning: jaarlijkse netto energiebehoefte voor verwarming en koeling per eenheid vloeroppervlakte: maximaal 30 kWh per m².
 • Passiefwoning: jaarlijkse netto energiebehoefte voor verwarming en koeling per eenheid vloeroppervlakte : maximaal 15 kWh per m².
  Bij een luchtdichtheidsproef (overeenkomstig de norm NBN EN 13829) met een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 pascal is het luchtverlies niet groter dan 60% van het volume van de woning per uur (n50 niet groter dan 0,6/uur).
 • Nul-energiewoning: dezelfde voorwaarden als passiefwoning + resterende energievraag voor ruimteverwarming en koeling volledig wordt gecompenseerd door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie.

Op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën vindt u meer informatie over de belastingvermindering en de overgangsregeling ((opent in nieuw venster)). U vindt er ook een lijst veelgestelde vragen. U kunt ook contact opnemen met de FOD Financiën.

Certificaat

  Om de belastingvermindering te kunnen inbrengen op uw belastingaangifte, hebt u een certificaat nodig. Als de woning in Vlaanderen ligt, stuurt het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) dat certificaat automatisch op ((opent in nieuw venster)) naar de EPB-aangifteplichtige van de lage-energiewoning, passiefwoning of nul-energiewoning in kwestie.

  • Voor een EPB-aangifte die werd ingediend in 2020 met aanvraag stedenbouwkundige vergunning (nu omgevingsvergunning genoemd) tot en met 31-12-2011, stuurt het VEKA automatisch een certificaat op naar het adres van de EPB-aangifteplichtige vermeld in de databank bij de EPB-aangifte.
   Dat certificaat wordt bezorgd in de loop van 2021. Dat certificaat kunt u fiscaal inbrengen vanaf 2022 (aanslagjaar 2022, inkomstenjaar 2021).
  • Voor een EPB-aangifte die werd ingediend in 2020 met aanvraag stedenbouwkundige vergunning (nu omgevingsvergunning genoemd) vanaf 1-1-2012, wordt er geen certificaat meer verstuurd.
   U moet in dit geval het certificaat bij het VEKA zelf aanvragen.
   • Stuur daarvoor de volgende documenten
    • bewijs (een getekend contract) dat men zich al voor 1-1-2012 contractueel verbonden had tot het bouwen van een lage energiewoning/passiefwoning of nulenergiewoning
    • een kopie van het Energieprestatiecertificaat Bouw
    • adresgegevens waar het certificaat moet bezorgd worden:
   • per e-mail naar veka@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie) met als onderwerptitel: Certificaat lage-energiewoning.