Voorwaarden

Welke ondernemingen?

De maatregel geldt voor zelfstandigen en vennootschappen die op 31 december 1997 minder dan 11 werknemers in dienst hadden. Voor zelfstandigen en vennootschappen die pas na die datum van start zijn gegaan, geldt het einde van het jaar waarin de exploitatie daadwerkelijk is begonnen.

Ook vrije beroepen komen in aanmerking. Vzw’s zijn uitgesloten.

Welke werknemers?

De maatregel is bedoeld voor de aanwerving van werknemers van wie het gemiddeld brutoloon niet hoger is dan 90,32 euro per dag of 11,88 euro per uur.

Procedure

Om de belastingvrijstelling te verkrijgen, moet de onderneming bij de aangifte van de inkomstenbelastingen bewijzen dat ze aan de voorwaarden voldoet.

Bedrag

De belastingvrijstelling bedraagt 5.950 euro (aanslagjaar 2019) per aangeworven bijkomend personeelslid met een laag loon, in het jaar van aanwerving.