Voorwaarden

Welke ondernemingen?

Deze vrijstelling is sinds 1 januari 2020 alleen nog van toepassing op de winsten en baten van zelfstandige ondernemers en vrije beroepen met minder dan 11 werknemers.

Welke werknemers?

De maatregel is bedoeld voor de aanwerving van werknemers van wie het gemiddeld brutoloon niet hoger is dan 90,32 euro per dag of 11,88 euro per uur.

Procedure

Om de belastingvrijstelling te verkrijgen, moet de onderneming bij de aangifte van de inkomstenbelastingen bewijzen dat ze aan de voorwaarden voldoet.

Bedrag

De belastingvrijstelling bedraagt 6.160 euro (aanslagjaar 2021) per aangeworven bijkomend personeelslid met een laag loon, in het jaar van aanwerving.