Voorwaarden

Zowel de dader als het slachtoffer moeten akkoord gaan om mee te werken aan een bemiddeling in strafzaken.

Procedure

De procureur des Konings kan één of meer maatregelen aan de dader voorstellen, zoals:

  • Bemiddeling (bv. schadevergoeding, excuses,..)
  • Therapeutische begeleiding (bv. bij ziekte of verslaving)
  • Opleiding (bv. verkeersveiligheid)
  • Dienstverlening (een onbetaalde activiteit ten dienste van de gemeenschap, bv. helpen in de keuken van een OCMW)

De procureur des Konings stuurt het dossier naar het justitiehuis. De justitieassistent van het justitiehuis nodigt de dader en het slachtoffer elk apart uit voor een gesprek. Hij probeert een overeenkomst te bereiken tussen de dader en het slachtoffer.

Als er een overeenkomst is tussen de dader en het slachtoffer en als de dader de andere maatregel(en) aanvaardt, organiseert de procureur des Konings een bemiddelingszitting. De dader ondertekent een proces-verbaal waarin de maatregelen beschreven staan.

De dader bezorgt de justitieassistent bewijsstukken waaruit blijkt dat hij de maatregel(en) uitvoert.

Als de dader de maatregel(en) heeft uitgevoerd, wordt hij niet vervolgd en komt er geen vermelding op zijn strafblad. Als de dader de maatregel(en) niet uitvoert, gaat het dossier terug naar de procureur des Konings. De procureur des Konings beslist of de dader wordt vervolgd.