Belastbare grondslag

Het verkooprecht wordt berekend op de overeengekomen waarde. Deze overeengekomen waarde is de geldwaarde die de u aan de verkoper betaalt voor de aankoop van het verkochte onroerend goed of recht. Deze overeengekomen waarde mag niet lager zijn dan de verkoopwaarde van de overgedragen onroerende goederen.

Tarief

In het Vlaamse Gewest bedraagt het basistarief 10% op deze overeengekomen waarde. Naast dit basistarief zijn er nog enkele verlaagde tarieven.

Naargelang de aard van het onroerend goed dat wordt aangekocht, kan u genieten van een vermindering of vrijstelling.