Dien schriftelijk beroep in

Laat de Vlaamse minister van Werk per brief weten dat u beroep aantekent tegen de weigering van uw beroepskaart. Stuur uw brief naar dit adres:

Departement Werk en Sociale Economie
Griffier REOV (Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen)
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel

Vervolg van de beroepsprocedure

 • Stap 1

  Als de minister uw beroep heeft ontvangen, vraagt hij advies aan de Raad voor Economisch onderzoek inzake Vreemdelingen.

  De Raad voor Economisch onderzoek inzake Vreemdelingen is een orgaan onafhankelijk van de administratie. De Raad wordt voorgezeten door een magistraat of een advocaat, en is samengesteld uit ambtenaren die de betrokken departementen vertegenwoordigen.

 • Stap 2

  De Raad voor Economisch onderzoek inzake Vreemdelingen onderzoekt uw dossier. Hij kan u ook uitnodigen om uw belangen tijdens een hoorzitting te komen verdedigen:

  • u kunt zich daarbij laten bijstaan door een persoon naar keuze
  • als u zelf niet aanwezig kunt zijn, mag u zich alleen laten vertegenwoordigen door een advocaat. Is ook dat onmogelijk voor u? Dan hebt u het recht om een uitstel van de hoorzitting te vragen.
 • Stap 3

  De Raad brengt binnen 4 maanden een advies uit over uw dossier aan de minister. Als de Raad niet tot een advies komt, beslist de minister alleen.

 • Stap 4

  Na die eerste 4 maanden heeft de minister nog 2 maanden om te beslissen over uw dossier. Heeft de minister na die periode nog geen beslissing genomen? Dan zijn er 2 mogelijkheden:

  • ofwel geldt het advies van de Raad als beslissing
  • ofwel wordt uw beroep verworpen. Dat gebeurt als er ook geen advies van de Raad is.
 • Stap 5

  De beslissing over uw dossier wordt aan u meegedeeld. Is uw beroep verworpen? Dan kunt u een verzoek tot verbreking indienen bij de Raad van State. Doe dat binnen 60 dagen nadat u via aangetekend schrijven van deze beslissing op de hoogte bent gebracht.