Voorwaarden

De beroepskaart is noodzakelijk voor iedereen die een zelfstandige activiteit wil aanvatten en die:

  • niet de Belgische nationaliteit heeft
  • niet de nationaliteit van een van de lidstaten van de EER heeft (de EU-landen plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein)
  • niet de Zwitserse nationaliteit heeft
  • om andere redenen geen vrijstelling heeft voor deze formaliteit.

Procedure

Als u als buitenlandse zelfstandige een beroepskaart wilt verkrijgen, wijzigen, hernieuwen of vervangen, dan dient u een aanvraag in bij:

Als u om veiligheidsredenen de aanvraag niet in het land van verblijf kunt indienen, kunt u de aanvraag indienen

  • bij een Belgische diplomatieke of consulaire post in een ander land
  • bij een ondernemingsloket.

Die laatste mogelijkheid vereist het voorafgaandelijke akkoord van de bevoegde regiominister en van de minister van Binnenlandse Zaken. Zij moet aangevraagd worden bij de bevoegde minister en gemotiveerd en vergezeld zijn van elk bewijsstuk dat de situatie bevestigt.