Welke procedure volg ik om in beroep te gaan?

Dien een aangetekend schrijven in bij het secretariaat van de Beroepscommissie:

Departement Werk en Sociale Economie
Diensten van de Secretaris-Generaal – Beroepscommissie Beroepskwalificerende trajecten
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel

Telefoon: 02 553 44 06
E-mail: beroepscommissie.wse@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)