Sinds 1 september 2019 heeft elke werknemer in de privésector in Vlaanderen onder bepaalde voorwaarden recht op maximaal 125 uur Vlaams opleidingsverlof (VOV) met behoud van een begrensd loon. Het VOV is de opvolger van het betaald educatief verlof, dat uitdooft.

Behalve het VOV zijn er nog twee andere opleidingsincentives waarmee de Vlaamse overheid u een duwtje in de rug wil geven als u als werknemer werk en opleiding wilt combineren.

  • Van toepassing op Vlaamse Gewest
  • Bevoegde instantie Departement Werk en Sociale Economie