Gedaan met laden. U bevindt zich op: Boekhouding

Boekhouding

Als u zelfstandige bent, dan is een goede boekhouding onontbeerlijk. Uw boekhouding is een onmisbaar instrument om een goed zicht te krijgen op de financiële situatie van uw zaak, zodat u de juiste beslissingen kan nemen. Maar een correcte boekhouding voeren is ook een wettelijke verplichting. Een goede boekhouding moet voldoende informatie verstrekken over alle inkomsten en uitgaven in uw bedrijf en moet alle bewijsstukken bevatten (facturen, rekeninguittreksels, afschrijvingstabellen, enzovoort).

U bent niet verplicht u te laten bijstaan door een boekhouder, al is dat in veel gevallen sterk aan te raden, zeker als uw zaak groter wordt. Maar ook als u een beroep doet op een externe boekhouder, dan kunt u het best ook zelf geregeld uw boekhouding opvolgen, om een juist zicht te hebben op uw situatie.

Lees de brochure 'Hoe voer ik de boekhouding van mijn onderneming?'(opent in nieuw venster) van de FOD Economie.

Naargelang van de aard en de omvang van uw zaak voert u ofwel:

  • een vereenvoudigde boekhouding
  • een dubbele boekhouding.

Vereenvoudigde boekhouding

Boekhoudster werkt aan een dossier aan haar bureau.
© Joris Casaer

Een vereenvoudigde (ook 'enkelvoudige' of 'eenvoudige') boekhouding mag door kleine ondernemingen (eenmanszaken, vennootschappen onder firma en gewone commanditaire vennootschappen met een jaaromzet, exclusief btw, die kleiner is dan 500.000 euro) worden gevoerd. Het mag weliswaar niet in enkele sectoren: verzekeringen, kredietverrichtingen, beleggingen en beursverrichtingen.

De vereenvoudigde boekhouding bestaat uit het bijhouden van:

  • een financieel dagboek, dat u kunt splitsen in een kas- en bankboek. Het kasboek omvat alle uitgaven en ontvangsten in geld, het bankboek omvat alle uitgaven en ontvangsten via een bankrekening
  • een aankoopboek, met de facturen en creditnota's van uw leveranciers
  • een verkoopboek, met de facturen en creditnota's aan uw klanten
  • een inventarisboek, dat een beschrijving en waardering van de voorraad omvat.

Een dubbele boekhouding

Net als bij de vereenvoudigde boekhouding registreert u alle inkomende en uitgaande documenten. Maar elke verrichting kent een keerzijde: dat betekent dat er een ontvangst of betaling tegenover staat. Bij een dubbele boekhouding boekt u ook die transactie aan de keerzijde. Elke transactie wordt dus 'dubbel' geboekt, zowel aan de creditkant als aan de debetkant. Dat houdt in dat debet en credit altijd gelijk moeten zijn.

De dubbele boekhouding heeft als grote voordeel dat ze een heel gedetailleerd beeld van uw bedrijfsvoering geeft, waardoor u ze als een echt beleidsinstrument kunt gebruiken.

Gratis advies van een erkend boekhouder

Als beginnende ondernemer die nog nooit zelfstandig is geweest, kunt u in de loop van uw eerste jaar als zelfstandige gratis eerstelijnsadvies krijgen van een erkende boekhouder(-fiscalist). Dat systeem van pro-deoboekhouden moet beginnende ondernemers ertoe aanzetten makkelijker een beroep te doen op boekhouders en accountants, wat de overlevingskansen van de startende onderneming verhoogt.

Voor een eerste, verkennend gesprek met een erkende boekhouder(-fiscalist) hoeft u dus geen ereloon te betalen. Het moet dan wel om informeel advies gaan, niet om het daadwerkelijk voeren van de boekhouding of het verwerken van fiscale aangiftes. Zowel eenmanszaken als vennootschappen komen daarvoor in aanmerking.