Gedaan met laden. U bevindt zich op: Melding of vrijstelling van vergunning voor kleine bouwwerken

Melding of vrijstelling van vergunning voor kleine bouwwerken

Doet u kleine bouwwerken aan of rond uw woning (plaatsen van een tuinhuis, aanleggen van een vijver of zwembad), dan hebt u niet altijd een omgevingsvergunning nodig. Voor bepaalde werken volstaat het om de werken aan uw gemeente te melden.

Meldingsplicht

Een vijver in een  tuin
© Lieven Van Assche

De meldingsplicht geldt voor kleine werken aan de woning of gebouwen(opent in nieuw venster), zoals de aanbouw van een garage of veranda met een maximale oppervlakte van in totaal 40 vierkante meter. U moet er hierbij rekening mee houden dat de oppervlakte van vroeger geplaatste kleine bouwwerken meetelt in de totaalberekening van die 40 vierkante meter.

Opgelet: melding geldt slechts onder een aantal voorwaarden. Bovendien kunnen provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen voor meldingsplichtige handelingen een vergunningsplicht invoeren. Informeer dus steeds bij uw gemeente.

Geldt de meldingsplicht?

  1. Dan beschrijft u de werken die u gaat uitvoeren:
    • online via het Omgevingsloket
    • op een meldingsformulier dat u indient bij uw gemeente.
  2. Na ontvangst van de meldingsakte (ongeveer 30 dagen) kunt u met de werken starten.

Meer info over de meldingsplicht(opent in nieuw venster) vindt u op de website van het Omgevingsloket.

Vrijstelling van vergunning en meldingsplicht

Voor enkele specifieke werken aan uw woning(opent in nieuw venster), is geen vergunning en geen melding nodig. Dat geldt bijvoorbeeld onder bepaalde voorwaarden voor losstaande bijgebouwen in de private tuin.

U hebt geen vergunning meer nodig voor:

  • vrijstaande gebouwen waarvan de oppervlakte samen maximaal 40 vierkante meter bedraagt, bv. een tuinhuis, een garage, …
  • niet-overdekte constructies waarvan de oppervlakte samen 80 vierkante meter bedraagt, bv. terras, zwembad, vijver, …

Opgelet: Vrijstelling geldt slechts onder een aantal voorwaarden. Bovendien kunnen provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen voor vrijgestelde ingrepen een meldingsplicht opleggen. Informeer dus steeds bij uw gemeente.

Geen vergunning nodig en geen meldingsplicht? Dan kunt u onmiddellijk starten met de werken.

Let op voor stedenbouwkundige voorschriften

Omdat de vergunning wegvalt in sommige gevallen, betekent dit niet dat u zonder beperking werken kunt uitvoeren. Per verkaveling of regio kan uw gemeente specifieke stedenbouwkundige voorschriften opleggen of kan het om beschermd erfgoed gaan. Vraag dus altijd vooraf bij uw gemeente welke voorschriften u moet volgen.