Meldingsplicht

De meldingsplicht geldt voor kleine werken aan de woning of gebouwen, zoals de aanbouw van een garage of veranda met een maximale oppervlakte van in totaal 40 vierkante meter. U moet er hierbij rekening mee houden dat de oppervlakte van vroeger geplaatste kleine bouwwerken meetelt in de totaalberekening van die 40 vierkante meter.

Opgelet: melding geldt slechts onder een aantal voorwaarden. Bovendien kunnen provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen voor meldingsplichtige handelingen een vergunningsplicht invoeren. Informeer dus steeds bij uw gemeente.

Geldt de meldingsplicht?

  1. Dan beschrijft u kort de werken die u gaat uitvoeren:
    • online via het Omgevingsloket
    • op een meldingsformulier dat u indient bij uw gemeente.
  2. Na 30 dagen kunt u automatisch met de werken starten.

Meer info over de meldingsplicht vindt u op de website van het Omgevingsloket.

Vrijstelling van vergunning en meldingsplicht

Voor enkele specifieke werken aan uw woning, is geen vergunning en geen melding nodig. Dat geldt bijvoorbeeld onder bepaalde voorwaarden voor losstaande bijgebouwen in de private tuin.

U hebt geen vergunning meer nodig voor:

  • vrijstaande gebouwen waarvan de oppervlakte samen maximaal 40 vierkante meter bedraagt, bv. een tuinhuis, een garage, …
  • niet-overdekte constructies waarvan de oppervlakte samen 80 vierkante meter bedraagt, bv. terras, zwembad, vijver, …

Opgelet: Vrijstelling geldt slechts onder een aantal voorwaarden. Bovendien kunnen provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen voor vrijgestelde ingrepen een meldingsplicht opleggen. Informeer dus steeds bij uw gemeente.

Geen vergunning nodig en geen meldingsplicht? Dan kunt u onmiddellijk starten met de werken.

Let op voor stedenbouwkundige voorschriften

Omdat de vergunning wegvalt in sommige gevallen, betekent dit niet dat u zonder beperking werken kunt uitvoeren. Per verkaveling of regio kan uw gemeente specifieke stedenbouwkundige voorschriften opleggen of kan het om beschermd erfgoed gaan. Vraag dus altijd vooraf bij uw gemeente welke voorschriften u moet volgen.