In andere gevallen volstaat het een kavel af te splitsen via de notaris.

Via het online Omgevingsloket kunt u een aanvraag indienen voor een nieuwe verkaveling of voor een bijstelling van een bestaande verkaveling.

Voor meer informatie neemt u contact op met uw gemeente.