In andere gevallen volstaat het een kavel af te splitsen via de notaris.

Via het online Omgevingsloket kunt u een aanvraag indienen voor een nieuwe verkaveling (opent in nieuw venster) of voor een bijstelling van een bestaande verkaveling (opent in nieuw venster).

Voor meer informatie neemt u contact op met uw gemeente.

Noodmaatregelen coronavirus

Op 20 maart 2020 is een Nooddecreet in werking getreden (opent in nieuw venster). De Vlaamse overheid kan nu tijdelijke maatregelen invoeren om enerzijds de behandeling van noodzakelijke omgevingsvergunningen te versnellen en anderzijds beslissingstermijnen en openbare onderzoeken op te schorten. Zo kunnen bv. tijdelijke ziekenhuizen gebouwd worden zonder vergunning of meldingsplicht voor een periode van 120 dagen vanaf 20 maart.