Bij het plaatselijke kantoor Rechtszekerheid(opent in nieuw venster) van de federale overheidsdienst Financiën kunt u navragen:

Overname van een gemene muur

De wet voorziet dat u een overnameprijs moet betalen bij de inbezitneming van een scheidingsmuur en dit voor het in bezit genomen gedeelte. De overnameprijs wordt meestal bepaald door een landmeter - vastgoedexpert. Landmeters beschikken over de nodige berekeningstabellen.

Voor de overname van een muur is geen tussenkomst van een notaris nodig. De overname moet wel schriftelijk gebeuren en ter registratie worden aangeboden bij de FOD Financiën. U moet daarop verkooprechten (registratierechten) betalen.