Als u een nieuwe woning wilt bouwen of aan of rond uw woning een nieuwe constructie wilt bouwen, werken wilt laten uitvoeren of bomen wilt vellen, dan hebt u een bouwvergunning nodig. Voor kleine werken volstaat soms een melding bij uw gemeente of geldt er een vrijstelling. Voor grotere projecten (bv. verkaveling, bedrijfsgebouw) hebt u een verkavelingsvergunning of een milieuvergunning nodig. De verschillende vergunningen werden gebundeld in de omgevingsvergunning.

In het Omgevingsloket (opent in nieuw venster) kunt u als burger (bouwheer) of als architect de nodige vergunningen digitaal aanvragen of een melding maken. Om in te loggen hebt u een elektronische identiteitskaart (eID), de juiste software en een kaartlezer nodig. U kunt ook gebruik maken van een federaal token.

Alle Vlaamse gemeenten hebben de digitale omgevingsvergunning ingevoerd. Sinds 1 januari 2018 werkt iedereen in Vlaanderen met het digitaal loket voor omgevingsvergunningen.

De mogelijkheid om uw aanvraag op papier in te dienen, blijft voorlopig bestaan, maar architecten zijn verplicht om de aanvraag digitaal uit te voeren.

Veelgestelde vragen

Contact

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met het gratis nummer 1700.