Deze attesten moeten gevoegd worden bij de aanvraag van Mijn VerbouwPremie voor facturen die dateren van ten laatste 30 juni 2022.

Deze attesten voegt u enkel en alleen toe wanneer

  • u behoort tot de doelgroep van eigenaar-bewoners van de laagste of middelste inkomensgroep of wanneer u de woning verhuurt aan een SVK en,
  • de woning minstens 30 jaar oud is op de aanvraagdatum en,
  • u de premie ten laatste op 31 december 2022 aanvraagt.

De aankoop van isolatiemateriaal komt enkel in aanmerking als u daarnaast ook nog andere materiaal aankoopt voor andere werken dan isolatie en deze zelf plaatst.

De overige voorwaarden kan u vinden op het attest.

Download hier de attesten per categorie van werken

U kunt deze attesten ook terugvinden op de verschillende premiepagina’s per categorie van werken.

Wie vult dit attest in?

Indien u de isolatie zelf plaatste, vult u het attest in. Indien een aannemer deze werken uitvoerde, moet u het ‘Attest van de aannemer ’ laten invullen. Gebruik hoofdletters als u het formulier niet digitaal invult. Als u een komma ziet staan in de invulvelden, vult u tot twee cijfers na de komma in.

Waar voegt u het attest toe?

U voegt het ingevulde attest toe in het online loket bij ‘stap 4’, waar gevraagd wordt om het attest van de aannemer op te laden.