Grote verschillen

Raadpleeg zeker de simulator ((opent in nieuw venster)) om een globaal beeld te krijgen van wat Mijn VerbouwPremie u te bieden heeft. Daarnaast is het belangrijk om met volgende aspecten rekening te houden:

 • Sommige investeringen die nu nog mogelijk zijn binnen de renovatiepremie zullen verdwijnen (of anders geformuleerd worden) binnen Mijn VerbouwPremie
 • Mijn VerbouwPremie hanteert een verplichte isolatievoorwaarde voor investeringen die te maken hebben met de renovatie van de gebouwschil
 • Binnen Mijn VerbouwPremie moet de woning minimaal 15 jaar (of soms slechts 5 jaar) oud zijn om een premie te kunnen aanvragen, terwijl bij de renovatiepremie de woning minstens 30 jaar oud moet zijn
 • Binnen Mijn VerbouwPremie wordt er rekening gehouden met het gezinsinkomen om na te gaan of u in aanmerking komt voor de inkomensgebonden premies. De gezinsleden waarmee rekening wordt gehouden om het totale inkomen en de inkomensgrens te bepalen, verschilt tussen Mijn VerbouwPremie en de renovatiepremie. Voor sommige gezinnen valt deze werkwijze gunstiger uit binnen Mijn VerbouwPremie, maar voor anderen kan dit ook nadeliger zijn. Vooral voor samenwonende gezinsleden die geen zijn van de premiewoning en ook geen wettelijke partner zijn van de eigenaar, verandert er wat. Controleer dus goed voor welke gezinsleden er rekening wordt gehouden met het inkomen.
 • De premiebedragen voor wie in aanmerking komt voor de renovatiepremie stijgen van 20% en 30% van de eindfactuur naar 35% en 50% van de eindfactuur (tot eind 2023) in Mijn VerbouwPremie.
 • Voor sommige werken die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie kan u een hogere premie krijgen dan bij de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen. Wie het dak, de buitenmuren of de vloer isoleert, of nieuwe ramen plaatst, zelfs in combinatie met andere renovatiewerken, krijgt minstens een premie voor het plaatsen van isolatie of hoogrendementsbeglazing, terwijl dit bij de renovatiepremie niet altijd het geval is.
 • Voor sommige investeringen komen enkel nog facturen voor werken uitgevoerd door een aannemer in aanmerking. Bijgevolg komen aankoopfacturen van doe-het-zelfmateriaal niet meer in aanmerking voor de premie. Bij de categorie dak, buitenmuur en vloer komt de aankoop van doe-het-zelf materialen wel nog in aanmerking voor de premie, mits dit voldoet aan specifieke voorwaarden. Eén daarvan is dat u behoort tot de laagste en middelste inkomenscategorie als of u bent een SVK-verhuurder.
 • Mijn VerbouwPremie voor is enkel voor eigenaar-bewoners uit de laagste inkomenscategorie en verhuurders via SVK’s. Elke eigenaar-bewoner uit de middelste inkomenscategorie heeft tijdelijk recht op een Mijn VerbouwPremie voor een gascondensatieketel tot 1.800 euro, met een maximum van 25% van het factuurbedrag exclusief btw. Vervangt een eigenaar-bewoner uit de middelste inkomenscategorie een stookolieketel door een gascondensatieketel? Dan bedraagt de Mijn VerbouwPremie voor een gascondensatieketel 2.500 euro, met een maximum van 25% van het factuurbedrag exclusief btw. Enkele voorwaarden:
  • eindfactuur moet dateren van voor 1/07/22.
  • premieaanvraag moet gebeuren tussen 1/10/22 en 31/12/22
  • woning moet minstens 30 jaar oud zijn.
 • Voerde u als werken uit aan het dak, de buitenmuur, de vloer en/of de ramen en deuren van de woning waarvan u eigenaar bent en die u zelf bewoont en dateert de laatste factuur van de werken van uiterlijk 30 juni 2022? Dan heeft u recht op hogere premies als u niet tot de laagste inkomensgroep behoort en u voor deze werken een premieaanvraag indient tussen 1 oktober en 31 december 2022.
 • Mijn VerbouwPremie vermindert de administratieve rompslomp. U moet maar op één plaats een premieaanvraag indienen en er wordt één premie toegekend voor alle werken en facturen waarvoor u in aanmerking komt
 • niet alle renovatie -en energiepremies maken deel uit van Mijn VerbouwPremie. Premies voor categorieën van werken die niet behoren tot Mijn VerbouwPremie, kunt u blijven aanvragen bij Fluvius, Wonen-Vlaanderen of het VEKA.

Premieaanvragen voor gelijkaardige werken

U kunt Mijn VerbouwPremie enkel aanvragen voor facturen of delen van facturen waarmee u nog geen renovatiepremie bij Wonen-Vlaanderen en/of energiepremie bij Fluvius heeft aangevraagd. Reeds gebruikte facturen of reeds gebruikte delen van facturen worden geweigerd.

Het is dus verboden om voor gelijkaardige werken met dezelfde facturen:

 • zowel de energiepremies van Fluvius als Mijn VerbouwPremie aan te vragen
 • zowel de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen als Mijn VerbouwPremie aan te vragen.

Heeft u in het verleden een renovatiepremie of energiepremie van Fluvius aangevraagd voor bijvoorbeeld werken aan de muren? Dan kunt u wel zonder wachttijd Mijn VerbouwPremie aanvragen voor andere facturen en andere werken aan de muren. In dit geval wordt er geen rekening gehouden met toegekende renovatiepremies van Wonen-Vlaanderen en/of energiepremies van Fluvius voor werken in het verleden.

Heeft u in verleden al een energiepremie van Fluvius aangevraagd voor bijvoorbeeld dakisolatie maar vroeg u geen renovatiepremie aan voor de rest van de dakrenovatie? Dan kunt u steeds Mijn VerbouwPremie aanvragen voor de dakrenovatie, zelfs als de facturen voor de dakrenovatie ook gebruikt werden voor de premieaanvraag voor dakisolatie bij Fluvius. In dit geval zal enkel het gedeelte van de facturen dat geen betrekking heeft op de dakisolatie gebruikt worden voor de berekening van Mijn VerbouwPremie voor de categorie dak.

Enkele voorbeelden

Veelgestelde vragen