De verbeteringspremie is stopgezet op 1 juni 2019. Om voor de premie in aanmerking te komen moest u aan een aantal voorwaarden voldoen:

Inkomen

Het inkomen van de bewoner mocht niet meer bedragen dan:

 • 31.340 euro voor alleenstaanden, gehuwden en samenwonenden (wettelijk of feitelijk), te verhogen met 1.630 euro per persoon ten laste.

Het inkomen van de verhuurder (die voor minimum 9 jaar verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor) mocht niet meer bedragen dan:

 • 62.670 euro voor alleenstaanden, gehuwden en samenwonenden. Er is geen verhoging voor personen ten laste.

Voor aanvragen in 2019 wordt gekeken naar het 'gezamenlijk belastbaar inkomen' van het 3de jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum. Dat gezamenlijk belastbaar inkomen vindt u terug op de afrekening (aanslagbiljet) van uw inkomstenbelasting die u kreeg voor het inkomstenjaar 2016.

Woning

De woning waarvoor u de verbeteringspremie vraagt, moest:

 • in het Vlaamse Gewest liggen
 • als hoofdverblijfplaats bewoond worden
 • minstens 25 jaar oud zijn en als woning ingeschreven zijn bij de gemeente (deze voorwaarde vervalt als de verbeteringspremie betrekking heeft op het verbouwen van een woning om overbewoning te verhelpen)

Facturen

De verbeteringspremie wordt berekend aan de hand van ingediende facturen (aannemer of doe-het-zelver) van de uitgevoerde werkzaamheden.

 • Deze facturen mohten op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 1 jaar.
 • De facturen moesten op naam van de aanvrager staan. Uitzonderlijk kan ook
  • op naam van een inwonend gezinslid
  • op naam van het sociaal verhuurkantoor (bij verhuur voor 9 jaar)
  • op naam van de syndicus of de vereniging van mede-eigenaars.
   Elke bewoner van een appartement komt in aanmerking als hij aan alle voorwaarden voldoet. Elke bewoner moet apart een aanvraag indienen. Ook werken aan de gemeenschappelijke delen kunnen in aanmerking komen, maar slechts voor dat gedeelte van de totale kosten dat de bewoner moet betalen volgens de vastgelegde verdeelsleutel.
 • Per bouwonderdeel waarop de verbeteringswerkzaamheden betrekking hebben, is een vast premiebedrag voorzien. U moest facturen kunnen voorleggen voor een bedrag (inclusief btw) dat minstens het dubbele is van de premie (zie lijst van werken). 
  Bv. als u facturen voorlegt voor dakwerken, moet het factuurbedrag inclusief btw hiervan minstens 2.500 euro bedragen aangezien de premie voor dat onderdeel 1.250 euro bedraagt.

Als het gaat om uitbreidingswerken wanneer te veel personen op een te kleine oppervlakte wonen, moest u voor minstens 1.200 euro (inclusief btw) aan facturen voorleggen.