De Vlaamse Regering keurde op 23 oktober 2020 een protocol voor de woonsector ((opent in nieuw venster)) goed, een set met heldere en gedragen richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus. In het protocol kunnen eigenaars, huurders en verhuurders van (sociale) woningen nagaan wat van hen verwacht wordt tijdens contacten tussen de verschillende partijen (bv. plaatsbezoek, contract ondertekenen, sleutels overhandigen, onderhoudswerken uitvoeren).

De toepassing van de maatregelen wordt afhankelijk gemaakt van de fase waarin de coronaviruspandemie zich bevindt. De kleurencode wordt bij ministerieel besluit bepaald. Sinds 20 september 2021 is kleurcode groen actief voor het hele Vlaamse Gewest.

In het scenario ‘groen’ verloopt alles zoals in de periode vóór Covid-19. Gezond verstand in contacten is aangewezen. Uiteraard blijven de algemene maatregelen van toepassing (handhygiëne, veiligheidsafstand, mondmaskers, extra voorzorgen bij risicogroepen, geen fysieke afspraak met mensen die ziek of besmet zijn).