Uw energiefactuur is gebaseerd op uw verbruik. De netbeheerder verzamelt de meterstanden van uw elektriciteit- of gasmeter en bezorgt deze aan de leverancier. De energieleverancier gebruikt deze om:

  • uw energieverbruik te berekenen en te factureren (verbruiksfactuur)
  • het bedrag van de volgende voorschotfacturen te bepalen.

Wanneer meterstand doorgeven?

Meterstanden worden jaarlijks opgenomen, maar ook in bepaalde situaties zoals bij een verhuis of als u van leverancier verandert.

De datum van de jaarlijkse meteropname varieert van regio tot regio. De meteropnames worden gespreid over het hele jaar, uitgezonderd de zomermaanden.

De netbeheerder moet minstens om de twee jaar een meteropnemer naar u thuis sturen. In de jaren waarin geen meteropname door de meteropnemer gebeurt, zult u zelf de meterstand moeten opnemen en doorgeven aan uw netbeheerder. U wordt hiervan op de hoogte gebracht via een meteropnamekaart.

Hoe zelf een meterstand doorgeven?

Krijgt u een meteropnamekaart in de brievenbus, dan moet u zelf de meterstand aflezen en deze binnen de tien werkdagen na ontvangst van de meteropnamekaart telefonisch, via internet of per post doorgeven aan uw netbeheerder.

Er bestaan verschillende soorten meters en het is belangrijk na te kijken welk type meter u hebt om goed de meterstand te kunnen doorgeven:

Voor elektriciteit bestaan er enkelvoudige meters, tweevoudige meters (dagmeter en nachtmeter), uitsluitend nachtmeters (meter telt verbruik via afzonderlijk elektriciteitscircuit waarop uitsluitend verwarmingstoepassingen zijn aangesloten), budgetmeters, meters met terugdraaiende tellers (voor eigenaars van zonnepanelen) en digitale meters.

  • Stap 1: controleer eerst het meternummer. De laatste vier cijfers op de meteropnamekaart moeten overeenkomen met het meternummer bij u thuis.
  • Stap 2: een meterstand bestaat uit maximaal acht cijfers voor de komma. Bij een tweevoudige meter zijn er twee meterstanden: een voor het dagverbruik (zonnetje) en een voor het nachtverbruik (maantje). Ze bestaan elk uit maximaal acht cijfers voor de komma. Het verbruik wordt uitgedrukt in kilowattuur (kWh).

Bij een digitale meter wordt de meterstand automatisch doorgegeven aan de netbeheerder. Om zelf uw verbruik af te lezen, moet u enkele handelingen stellen. Volg hiervoor de handleiding. Heeft u geen handleiding gekregen, neem dan contact op met uw netbeheerder.

Voor aardgas bestaan er gewone gasmeters of budgetmeters.

  • Stap 1: controleer eerst het meternummer. De laatste vier cijfers op de meteropnamekaart moeten overeenkomen met het meternummer bij u thuis.
  • Stap 2: een gasmeterstand bestaat uit maximaal vijf cijfers voor de komma. Het verbruik wordt uitgedrukt in kubieke meter (m³).

Meter stuk?

Als u denkt dat uw meter defect is, maar u bent het niet zeker dan contacteert u best eerst een elektricien of installateur. U kunt niet bij uw netbeheerder terecht als er fouten of problemen zijn met uw binneninstallatie (het elektriciteitsnet en de gasleidingen in uw huis en de erop aangesloten toestellen).

Ligt het niet aan de binneninstallatie, contacteer dan zo snel mogelijk uw netbeheerder. De netbeheerder moet na de herstelling of vervanging van de meter de meterstand schatten. Hij zal dit doen op basis van o.a. uw verbruik van de voorgaande jaren.

Veelgestelde vragen