Man plaatst isolatie in dak
© Joris Casaer

Voor alle zelfstandige woningen (= studio, eengezinswoning of appartement) geldt de nieuwe Vlaamse dakisolatienorm sinds 2015. De regeling geldt niet voor kamers. Ook daken kleiner dan 2 m² worden vrijgesteld.

Wat is de minimumnorm?

Als minimumnorm voor dakisolatie wordt een warmteweerstand (R-waarde) van 0,75 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt) genomen. Dit stemt overeen met een laag isolatiemateriaal van 3 à 4 cm (maar dit verschilt naargelang het materiaal dat wordt gebruikt).

 • Een geïsoleerde zoldervloer bij onverwarmde en onbewoonde zolder, geldt als een geïsoleerd dak.
 • Plafondisolatie komt enkel in aanmerking op voorwaarde dat de isolatie doorloopt over het volledige plafond en een R-waarde van minimum 0,75 m²K/W heeft. Plafondisolatie (het zogenaamde 'koude dak') houdt mogelijk wel een risico in voor condensatieproblemen.

De woning kan ook aan de dakisolatienorm voldoen als de energiescore van de woning, vastgesteld in een energieprestatiecertificaat (EPC), lager ligt dan de grenswaarde die de Vlaamse Regering heeft vastgesteld. Deze grenswaarden zijn:

 • 600 kWh/m² voor een open bebouwing
 • 550 kWh/m² voor een halfopen bebouwing
 • 450 kWh/m² voor een gesloten bebouwing
 • 400 kWh/m² voor een appartement.

Wat als het dak de minimale isolatienorm niet haalt?

Bij een woningonderzoek (meestal op aanvraag van een huurder) kan een woningcontroleur gebreken of gevaren vaststellen. Sinds 2015 wordt onvoldoende dakisolatie als een gebrek beschouwd:

 • Tussen 2015 en 2020 kreeg een woning die niet aan de dakisolatienorm voldeed een beperkt aantal strafpunten.
 • In 2020 kon een woning die niet aan de dakisolatienorm voldeed in aanmerking voor een ongeschiktverklaring.
 • Sinds januari 2021 wordt een gebrek van categorie II toegekend bij onvoldoende dakisolatie. Bij een gebrek van categorie II is de woning ongeschikt.

Hoe wordt mijn dakisolatie gecontroleerd?

De woningcontroleur kijkt eerst na of er een energieprestatiecertificaat (EPC) is voor uw woning. Hij kent geen gebrek voor dakisolatie toe

 • als de algemene energiescore in het EPC lager is dan de door de Vlaamse regering vastgestelde grenswaarde (bijvoorbeeld een appartement met een energiescore van 360 kWh/m²)
 • als het EPC een feitelijk vastgestelde R-waarde vermeldt van minimum 0,75 m² K/W en de R-waarde geen default-waarde is.

Als de algemene energiescore van de woning of de R-waarde in het EPC niet voldoen, zal de woningcontroleur de aanwezigheid van dakisolatie beoordelen door visuele controle.

De woningcontroleur doet geen destructief onderzoek. In een afgewerkt dak zal hij bijvoorbeeld nooit een gat boren om de isolatie te checken. De woningcontroleur moet het gebrek aan dakisolatie met het blote oog kunnen waarnemen.

Veelgestelde vragen