Man plaatst isolatie in dak
© Joris Casaer

Voor alle zelfstandige woningen (= studio, eengezinswoning of appartement) geldt de nieuwe Vlaamse dakisolatienorm sinds 2015. De regeling geldt niet voor kamers. Ook daken kleiner dan 2 m² worden vrijgesteld.

Nieuwbouwwoningen (aangesloten op het elektriciteitsnet vanaf 1 januari 2006) die in orde zijn met de energieprestatieregelgeving, voldoen al aan de dakisolatienorm.

Wat is de minimumnorm?

Als minimumnorm voor dakisolatie wordt een warmteweerstand (R-waarde) van 0,75 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt) genomen. Dit stemt overeen met een laag isolatiemateriaal van 3 à 4 cm (maar dit verschilt naargelang het materiaal dat wordt gebruikt).

  • Een geïsoleerde zoldervloer bij onverwarmde en onbewoonde zolder, geldt als een geïsoleerd dak.
  • Plafondisolatie komt enkel in aanmerking op voorwaarde dat de isolatie doorloopt over het volledige plafond en een R-waarde van minimum 0,75 m²K/W heeft. Plafondisolatie (het zogenaamde 'koude dak') houdt mogelijk wel een risico in voor condensatieproblemen.

Sinds 1 januari 2020 kan de woning ook aan de dakisolatienorm voldoen als de energiescore van de woning, vastgesteld in een energieprestatiecertificaat (EPC), lager ligt dan de grenswaarde die de Vlaamse Regering heeft vastgesteld. Deze grenswaarden zijn:

  • 600 kWh/m² voor een open bebouwing
  • 550 kWh/m² voor een halfopen bebouwing
  • 450 kWh/m² voor een gesloten bebouwing
  • 400 kWh/m² voor een appartement.

Wat als het dak de minimale isolatienorm niet haalt?

Sinds 1 januari 2015 kent de woningcontroleur bij een woningonderzoek (meestal op aanvraag van een huurder) strafpunten toe als de woning niet aan de dakisolatienorm voldoet. Tussen 2015 en 2020 kreeg de woning daarvoor een beperkt aantal strafpunten.

Sinds 1 januari 2020 worden, naargelang de grootte van het dak, 9 tot 15 strafpunten toegekend als de woning bij een woningonderzoek niet aan de dakisolatienorm voldoet. Daardoor kan de woning in aanmerking komen voor een ongeschiktverklaring door de burgemeester. Dat betekent dat de eigenaar werken zal moeten uitvoeren om de woning opnieuw conform te maken.

In een appartementsgebouw krijgen alle appartementen evenveel strafpunten bij het ontbreken van dakisolatie, niet enkel de appartementen die onder het dak gelegen zijn.

De dakisolatienorm is in theorie, net als alle andere minimale kwaliteitsnormen voor woningen, niet beperkt tot huurwoningen. Maar de mogelijke sancties bij een ongeschiktverklaring (jaarlijkse heffing, strafrechtelijke handhaving) zijn niet van toepassing als de eigenaar de woning volledig en uitsluitend gebruikt als zijn hoofdverblijfplaats en als hij niet over een andere woning beschikt.

Hoe wordt mijn dakisolatie gecontroleerd?

De woningcontroleur kijkt eerst na of er een energieprestatiecertificaat (EPC) is voor uw woning. Hij kent geen strafpunten voor dakisolatie toe

  • als de algemene energiescore in het EPC lager is dan de door de Vlaamse regering vastgestelde grenswaarde (bijvoorbeeld een appartement met een energiescore van 350 kWh/m²)
  • als het EPC een feitelijk vastgestelde R-waarde vermeldt van minimum 0,75 m² K/W en de R-waarde geen default-waarde is.

Als de algemene energiescore van de woning en de R-waarde niet voldoen, zal de woningcontroleur de aanwezigheid van dakisolatie beoordelen door visuele controle.

De woningcontroleur doet geen destructief onderzoek. In een afgewerkt dak zal hij bijvoorbeeld nooit een gat boren om de isolatie te checken. Als de woningcontroleur het gebrek aan dakisolatie niet met het blote oog kan waarnemen, rekent hij dus geen strafpunten aan. (Deze werkwijze geldt tot einde 2020).

Veelgestelde vragen