Groene stroom

Groene stroom is elektriciteit die opgewekt wordt uit hernieuwbare energiebronnen.

Voorbeelden zijn:

Financiële ondersteuning

De Vlaamse overheid geeft onder bepaalde voorwaarden financiële ondersteuning voor installaties die groene stroom opwekken.

  • Via een ‘call’ kunt u een steunaanvraag indienen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap voor volgende installaties:
    • PV-installaties met een omvormervermogen groter dan 25 kW tot en met 5 MW
    • windturbines op land met een turbinevermogen groter dan 10 kW tot en met 300 kW.
  • Zonneprojecten boven de 5 MW en windprojecten boven de 300 kW komen in aanmerking voor groenestroomcertificaten ((opent in nieuw venster)).

Groene warmte

Groene warmte is warmte die geproduceerd is uit een hernieuwbare energiebron.

De Vlaamse overheid geeft onder bepaalde voorwaarden financiële ondersteuning voor:

  • een installatie voor de productie van nuttige groene warmte
  • de benutting van restwarmte of
  • een energie-efficiënte stadsverwarming.

Financiële ondersteuning

Wie investeert in nieuwe projecten van groene warmte, restwarmte of energie-efficiënte stadsverwarming kan tijdens een ‘call’ een steunaanvraag indienen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.

Warmte-krachtkoppeling

Warmte-krachtkoppeling is een brandstofbesparende manier om tegelijkertijd warmte en elektriciteit op te wekken in één proces. Hierdoor wordt minder energie verbruikt dan wanneer warmte en elektriciteit apart worden opgewekt.

Een micro-wkk ((opent in nieuw venster)) (warmte-krachtkoppeling) heeft een elektrisch vermogen van minder dan 50 kW en is eenvoudig gezegd een centrale verwarmingsketel die naast warmte ook elektriciteit produceert. Bij zo’n gelijktijdige opwekking van warmte en elektriciteit door een wkk wordt energie bespaard.

Een wkk is vooral interessant voor grotere gebouwen en collectieve woonprojecten (zoals appartementsgebouwen, studentenresidenties, co-housing, sociale huisvesting, woon- en zorgcentra). De opgewekte stroom kan onmiddellijk gebruikt worden. Als er stroomoverschot is, dan kan dat geleverd worden aan het net. Als de installatie te weinig elektriciteit produceert, dan kan het tekort aan stroom van het net gehaald worden.

De Vlaamse overheid geeft onder bepaalde voorwaarden financiële ondersteuning voor de installatie van kwalitatieve WKK’s in de vorm van warmte-krachtcertificaten, een premie of een call.

Premie voor micro-wkk die kleiner is dan 10 kW

Wie sinds 2022 investeert in een micro-wkk die kleiner is dan 10 kW en als brandstof biogas heeft, kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een (eenmalige) premie voor een micro-wkk ((opent in nieuw venster)). Deze installaties komen dus niet in aanmerking voor warmte-krachtcertificaten.