Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tussentijdse controle huursubsidie

Tussentijdse controle huursubsidie

Door de hoge inflatie hercontroleert Wonen in Vlaanderen uitzonderlijk eenmalig alle huursubsidiedossiers met rechthebbenden die tussen 1 augustus 2021 en 30 juni 2022 wegens een te hoge huurprijs werden opgeschort. Dossiers die werden opgeschort wegens andere redenen dan een te hoge huurprijs worden niet meegenomen in de eenmalige tussentijdse controle.

Tussen 1 juli 2022 en 31 oktober 2022 gaat Wonen in Vlaanderen na of u en uw gezin aan alle voorwaarden voldoen. Bij de berekening houdt het agentschap rekening met de ligging van uw woning, uw recentste gezinsinkomen en het aantal personen ten laste. Wonen in Vlaanderen ontvangt deze gegevens uit verschillende authentieke bronnen en databanken.

Deze tussentijdse controle leidt tot 3 mogelijke situaties:

Situatie 1: U voldoet aan alle voorwaarden en het (her-)berekende bedrag is positief (groter dan 0)

  • Het herberekende bedrag wordt toegekend vanaf 1 juli 2022 tot aan de volgende jaarlijkse controle en voor zover u intussen aan alle verdere voorwaarden blijft voldoen.
  • U ontvangt per brief de beslissing met het nieuwe huursubsidiebedrag.

Situatie 2: U voldoet aan alle voorwaarden maar het (her-)berekende bedrag is negatief (kleiner dan 0)

  • De uitbetaling van de huursubsidie blijft opgeschort tot de volgende jaarlijkse controle.
  • Als u bij de volgende jaarlijkse controle nog aan alle voorwaarden voldoet en het berekende huursubsidiebedrag is positief, dan gaan we opnieuw over tot uitbetaling.
  • U ontvangt per brief de beslissing met vermelding van de volgende jaarlijkse controledatum.

Situatie 3: U voldoet niet aan alle voorwaarden (maximale inkomens- en huurprijsgrenzen)

  • De uitbetaling van de huursubsidie blijft opgeschort tot de volgende jaarlijkse controle.
  • Als u bij de volgende jaarlijkse controle opnieuw aan alle voorwaarden voldoet kan de uitbetaling heropgestart worden.
  • U ontvangt per brief de beslissing met vermelding van de volgende jaarlijkse controledatum.

Er zijn geen tussentijdse aanpassingen en het berekende bedrag wordt niet tussentijds aangepast. Wijzigingen in uw gezin (zoals een geboorte, een overlijden of inwonende meerderjarige kinderen die zelfstandig gaan wonen) worden meegenomen bij de volgende jaarlijkse controle.