De beleidsnota’s zijn momenteel ingediend in het Vlaams Parlement ter goedkeuring. Momenteel wordt het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) geactualiseerd. Eind 2019 moet ook het definitieve Vlaams Energie- en klimaatplan worden ingediend.

Woningen

Onderstaande aangekondigde maatregelen zijn nog niet definitief goedgekeurd.

 • Als er een aardgasnet in de straat ligt, mag vanaf 2021 een bestaande stookolieketel niet meer vervangen worden. De eigenaars worden over alle mogelijke alternatieven geïnformeerd.
 • Bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovatie (IER): vanaf 2021 kunnen geen stookolieketels meer geplaatst worden.
 • Vanaf 2021 kan een aardgasaansluiting bij nieuwe grote verkavelingen en grote appartementsgebouwen enkel nog voor collectieve verwarming via warmtekrachtkoppeling (warmtenet) of in combinatie met een hernieuwbaar energiesysteem (bijv. warmtepomp) als hoofdverwarming.

Niet-residentiële gebouwen

Onderstaande aangekondigde maatregelen zijn nog niet definitief goedgekeurd.

 • Als er een aardgasnet in de straat ligt, mag vanaf 2021 een bestaande stookolieketel niet meer vervangen worden. De eigenaars worden over alle mogelijke alternatieven geïnformeerd.
 • Bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovatie (IER): vanaf 2021 kunnen geen stookolieketels meer geplaatst worden.
 • Wie een niet-residentieel gebouw verwerft vanaf 2021, zal wellicht moeten investeren in energiebesparende maatregelen. Er komt wellicht een verplichting dat dat gebouw binnen de 5 jaar na de verwerving aan minstens 3 van deze 6 maatregelen moet voldoen:
  • dakisolatie (Umax= 0,24 W/m2 .K)
  • muurisolatie (Umax= 0,24 W/m2 .K)
  • vensters (profielen en beglazing) (Umax= 1,7 W/m2 .K en Uglas= 1,1 W/m2 .K)
  • vloerisolatie (Umax= 0,24 W/m2 .K)
  • condensatieketel niet ouder dan 15 jaar of warmtepomp
  • vernieuwbare energieboiler: warmtepompboiler of zonneboiler.

Vlaams Energieplan

De maatregelen zijn onderdeel van de conceptnota 'Ontwerp van Vlaams Energieplan 2021-2030'. Over dit plan wordt nu het advies ingewonnen van de Minaraad en van de SERV. Het zal worden overgemaakt aan ENOVER (het energieoverleg tussen de federale staat en de gewesten) en aan de Nationale Klimaatcommissie.

Publicaties