Stookolie en aardgas

In het Interfederale Energiepact staat dat de verkoop van stookolieketels vanaf 2035 verboden wordt. De Vlaamse overheid wil echter sneller gaan en zal daarom vanaf 2021 (via de EPB-regelgeving) geen stookolieketels meer toelaten bij nieuwbouw en bij ingrijpende energetische renovatie. Er komt dus vanaf 2021 nog geen algemeen verbod op de verkoop van stookolieketels, zoals eerder was bekend gemaakt.

Woningen in nieuwe verkavelingen krijgen vanaf 2021 geen aansluiting meer op aardgas, maar moeten verwarmen met een warmtepomp of kunnen aansluiten op een warmtenet. Voor een warmtepompboiler is er sinds 2019 een premie van 400 euro, die uitdooft in 2024.

Investeren in energiebesparende maatregelen

Wie een niet-residentieel gebouw verwerft vanaf 2021, zal wellicht moeten investeren in energiebesparende maatregelen. Dat is in het regeerakkoord (2019) van de Vlaamse regering opgenomen. Er komt dus wellicht een verplichting dat die woning binnen de 5 jaar na de verwerving aan minstens 3 van deze 6 maatregelen moet voldoen:

  • dakisolatie (Umax= 0,24 W/m2 .K)
  • muurisolatie (Umax= 0,24 W/m2 .K)
  • vensters (profielen en beglazing) (Umax= 1,7 W/m2 .K en Uglas= 1,1 W/m2 .K)
  • vloerisolatie (Umax= 0,24 W/m2 .K)
  • condensatieketel niet ouder dan 15 jaar of warmtepomp
  • vernieuwbare energieboiler: warmtepompboiler of zonneboiler.

Vlaams Energieplan

De maatregelen zijn onderdeel van de conceptnota 'Ontwerp van Vlaams Energieplan 2021-2030'. Over dit plan wordt nu het advies ingewonnen van de Minaraad en van de SERV. Het zal worden overgemaakt aan ENOVER (het energieoverleg tussen de federale staat en de gewesten) en aan de Nationale Klimaatcommissie.