Groene stroom

Groene stroom is elektriciteit die opgewekt wordt uit hernieuwbare energiebronnen.

Voorbeelden zijn:

  • zonne-energie (via zonnepanelen)
  • windenergie (via windturbines)
  • energie uit biogas of biomassa (bv. vergisting van groente-, fruit- en tuinafval, vergisting van mest of slib of verbranding van houtafval).

De Vlaamse overheid geeft onder bepaalde voorwaarden financiële ondersteuning voor installaties die groene stroom opwekken.

Zonneprojecten boven de 2 MW en windprojecten boven de 300 kW komen in aanmerking voor groenestroomcertificaten ((opent in nieuw venster)).

Call voor groene stroom (tot en met 3 juni 2021)

Wie investeert in

  • nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen groter dan 40 kW tot en met 2 MW
  • nieuwe windturbines op land met een turbinevermogen groter dan 10 kW tot en met 300 kW

kan tijdens een ‘call’ (dit is een oproep voor projecten) steun aanvragen. Op Energiesparen.be vindt u meer info over de Call groene stroom (voorwaarden, procedure, periode) ((opent in nieuw venster)).

Deze investeringssteun

  • is enkel mogelijk voor nieuwe projecten die niet in aanmerking komen of kunnen komen voor steuncertificaten ((opent in nieuw venster)) voor warmtekracht- of groenestroominstallatie.
  • mag niet gecombineerd worden met andere investeringssteun.

Groene warmte

De Vlaamse overheid geeft onder bepaalde voorwaarden financiële ondersteuning voor nieuwe installaties die:

  • groene warmte opwekken
  • restwarmte benutten (door restwarmte te recupereren of via warmtenetten te verspreiden naar andere bedrijven of huizen)
  • biomethaan produceren.

Call voor groene warmte, restwarmte en warmtenetten

Wie investeert in een nieuw project, kan tijdens een ‘call’ (een oproep voor projecten) steun aanvragen voor groene warmte, restwarmte en warmtenetten. Op Energiesparen.be vindt u meer info over de Call groene warmte (voorwaarden, procedure, periode) ((opent in nieuw venster)).

Deze steun is niet combineerbaar met het certificatensysteem of de ecologiepremie voor bedrijven.

Warmte-krachtkoppeling

Warmte-krachtkoppeling is een brandstofbesparende manier om tegelijkertijd warmte en elektriciteit op te wekken in één proces. Hierdoor wordt minder energie verbruikt dan wanneer warmte en elektriciteit apart worden opgewekt.

Een micro-wkk ((opent in nieuw venster)) (warmte-krachtkoppeling) heeft een elektrisch vermogen van minder dan 50 kW en is eenvoudig gezegd een centrale verwarmingsketel die naast warmte ook elektriciteit produceert. Bij zo’n gelijktijdige opwekking van warmte en elektriciteit door een wkk wordt energie bespaard.

Een wkk is vooral interessant voor grotere gebouwen en collectieve woonprojecten (zoals appartementsgebouwen, studentenresidenties, co-housing, sociale huisvesting, woon- en zorgcentra). De opgewekte stroom kan onmiddellijk gebruikt worden. Als er stroomoverschot is, dan kan dat geleverd worden aan het net. Als de installatie te weinig elektriciteit produceert, dan kan het tekort aan stroom van het net gehaald worden.

De Vlaamse overheid geeft onder bepaalde voorwaarden financiële ondersteuning voor de installatie van kwalitatieve wkk’s in de vorm van warmte-krachtcertificaten, een premie of een call.

Premie voor micro-wkk die kleiner is dan 10 kW

Wie sinds 1 januari 2018 investeert in een micro-wkk die kleiner is dan 10 kW, kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een (eenmalige) premie voor een micro-wkk ((opent in nieuw venster)). Deze installaties komen dus niet in aanmerking voor warmte-krachtcertificaten.