Groene stroom

Groene stroom is elektriciteit die opgewekt wordt uit hernieuwbare energiebronnen.

Voorbeelden zijn:

  • zonne-energie (via zonnepanelen)
  • windenergie (via windturbines)
  • energie uit biogas of biomassa (bv. vergisting van groente-, fruit- en tuinafval, vergisting van mest of slib of verbranding van houtafval).

De Vlaamse overheid geeft onder bepaalde voorwaarden financiële ondersteuning voor installaties die groene stroom opwekken met wind, biogas of biomassa in de vorm van groenestroomcertificaten of een call.

Call voor kleine en middelgrote windturbines

Wie investeert in kleine en middelgrote windturbines (=windturbines op land met een bruto nominaal vermogen per turbine groter dan 10 kWe tot en met 300 kWe) die voldoen aan de voorwaarden kan steun aanvragen tijdens de oproep voor projecten (call). Op dit moment is er geen openstaande call.

Warmte-krachtkoppeling

Warmte-krachtkoppeling is een brandstofbesparende manier om tegelijkertijd warmte en elektriciteit op te wekken in één proces. Hierdoor wordt minder energie verbruikt dan wanneer warmte en elektriciteit apart worden opgewekt.

Een micro-WKK ((opent in nieuw venster)) (warmte-krachtkoppeling) heeft een elektrisch vermogen van minder dan 50 kW en is eenvoudig gezegd een centrale verwarmingsketel die naast warmte ook elektriciteit produceert. Bij zo’n gelijktijdige opwekking van warmte en elektriciteit door een WKK wordt energie bespaard.

Een WKK is vooral interessant voor grotere gebouwen en collectieve woonprojecten (zoals appartementsgebouwen, studentenresidenties, co-housing, sociale huisvesting, woon- en zorgcentra). De opgewekte stroom kan onmiddellijk gebruikt worden. Als er stroom-overschot is, dan kan dat geleverd worden aan het net. Als de installatie te weinig elektriciteit produceert, dan kan het tekort aan stroom van het net gehaald worden.

De Vlaamse overheid geeft onder bepaalde voorwaarden financiële ondersteuning voor de installatie van kwalitatieve WKK’s in de vorm van warmte-krachtcertificaten, een premie of een call.

Premie voor micro-WKK kleiner dan 10 kW

Wie sinds 1 januari 2018 investeert in een micro-WKK die kleiner is dan 10 kW, kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een (eenmalige) premie. Deze installaties komen dus niet in aanmerking voor warmte-krachtcertificaten.

Groene warmte

De Vlaamse overheid geeft ook investeringssubsidie aan bedrijven en organisaties (ziekenhuizen, stadsbesturen, scholen, …) voor nieuwe installaties die:

  • groene warmte opwekken
    • uit aardwarmte uit de diepe ondergrond (geothermie), met een capaciteit van meer dan 1 MWth
    • uit biomassa, met een capaciteit van meer dan 1 MWth
  • restwarmte benutten (door restwarmte te recupereren of via warmtenetten te verspreiden naar andere bedrijven of huizen)
  • biomethaan produceren.

Call voor groene warmte, restwarmte en warmtenetten

Wie investeert in een nieuw project, kan steun aanvragen. Dat gebeurt via een 'call' voor projecten.

In 2020 liep er een 'call' (oproep) voor groene warmte, restwarmte, warmtenetten van maandag 12 oktober tot dinsdag 10 november 2020. Op energiesparen.be staan de voorwaarden en procedures voor de call groene warmte, restwarmte en warmtenetten ((opent in nieuw venster)).

Deze steun is niet combineerbaar met het certificatensysteem of de ecologiepremie voor bedrijven.