Er bestaan verschillende manieren om groene stroom (hernieuwbare energie) te produceren. Ook met een warmte-krachtkoppeling (WKK) en 'groene warmte' kan energie bespaard worden.

Groene stroom

Groene stroom is elektriciteit die opgewekt wordt uit hernieuwbare energiebronnen.

Voorbeelden zijn:

 • zonne-energie (via zonnepanelen)
 • windenergie (via windturbines)
 • energie uit biogas of biomassa (bv. vergisting van groente-, fruit- en tuinafval, vergisting van mest of slib of verbranding van houtafval).

De Vlaamse overheid geeft financiële ondersteuning voor installaties die groene stroom opwekken met wind, biogas of biomassa in de vorm van groenestroomcertificaten.

Wie investeert in een nieuw project, kan steun aanvragen. Dat gebeurt via een 'call' voor projecten.

 • De call van 2019 voor steun voor kleine en middelgrote windturbines startte op 3 december 2018 en liep tot en met 24 januari 2019.

Warmte-krachtkoppeling

Warmte-krachtkoppeling is een brandstofbesparende manier om tegelijkertijd warmte en elektriciteit op te wekken in één proces. Hierdoor wordt minder energie verbruikt dan wanneer warmte en elektriciteit apart worden opgewekt.

Een micro-WKK (warmte-krachtkoppeling) heeft een elektrisch vermogen van minder dan 50 kW en is eenvoudig gezegd een centrale verwarmingsketel die naast warmte ook elektriciteit produceert. Bij zo’n gelijktijdige opwekking van warmte en elektriciteit door een WKK wordt energie bespaard.

Een WKK is vooral interessant voor grotere gebouwen en collectieve woonprojecten (zoals appartementsgebouwen, studentenresidenties, co-housing, sociale huisvesting, woon- en zorgcentra). De opgewekte stroom kan onmiddellijk gebruikt worden. Als er stroom-overschot is, dan kan dat geleverd worden aan het net. Als de installatie te weinig elektriciteit produceert, dan kan het tekort aan stroom van het net gehaald worden.

De Vlaamse overheid geeft financiële ondersteuning voor de installatie van kwalitatieve WKK’s in de vorm van warmte-krachtcertificaten.

Groene warmte

De Vlaamse overheid geeft ook investeringssubsidie aan bedrijven en organisaties (ziekenhuizen, stadsbesturen, scholen, …) voor nieuwe installaties die:

 • groene warmte opwekken
  • uit aardwarmte uit de diepe ondergrond (geothermie), met een capaciteit van meer dan 1 MWth
  • uit biomassa, met een capaciteit van meer dan 1 MWth
 • restwarmte benutten (door restwarmte te recupereren of via warmtenetten te verspreiden naar andere bedrijven of huizen)
 • biomethaan produceren.

Wie investeert in een nieuw project, kan steun aanvragen. Dat gebeurt via een 'call' voor projecten.

Deze steun is niet combineerbaar met het certificatensysteem of de ecologiepremie voor bedrijven.