Werking terugdraaiende teller

Op dit moment registreert een terugdraaiende teller het elektriciteitsverbruik van de prosument met zonnepanelen. Gebruikt een prosument elektriciteit van het net, dan draait de afnameteller vooruit. Stuurt hij elektriciteit terug op het net, dan draait de teller terug.

Een prosument betaalt weinig of geen elektriciteitskosten en heffingen als de meter volledig is teruggedraaid. Voor het gebruik van het distributienet is er het prosumententarief. Het effect van de terugdraaiende meter is dat het distributienet werkt als een gratis batterij. U plaatst een overschot aan zonnestroom op het net en u haalt die er voor dezelfde prijs later weer af (compensatie).

Impact digitale meter

Met een digitale meter wordt het belangrijk om zoveel mogelijk de elektriciteit te verbruiken die uw zonnepanelen op dat moment opwekken en minder 's nachts bijvoorbeeld, wanneer uw panelen niets opwekken. Dat heet zelfconsumptie of direct verbruik. Hoe meer zelfconsumptie, hoe minder afhankelijk van het distributienet (minder afname) en hoe minder distributiekosten. Dit wordt belangrijk als het prosumententarief wordt afgeschaft en nettarieven betaald worden op basis van de elektriciteit die van het net afgenomen wordt.

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) hield onlangs een publieke bevraging over een voorstel om de nettarieven tot aan de eerste meteropname na 31 december 2019 op dezelfde manier te factureren als vandaag. In dit voorstel betaalt een prosument tot 31 december 2019 het prosumententarief, ook al heeft hij een digitale meter.

Zolang de Vlaamse Regering echter geen beslissing neemt over de uitrol van de digitale meter, neemt de VREG geen beslissing over de al dan niet de invoering van een tijdelijke overgangsmaatregel.

De VREG ontwikkelde alvast een simulator om een zonnepaneleneigenaar een inschatting te geven of hij met een digitale meter meer of minder zal betalen dan nu met het prosumententarief.

De simulator wil de zonnepaneleneigenaar ook bewust maken van het belang van zelfconsumptie. Dat is de hoeveelheid elektriciteit die u onmiddellijk zelf verbruikt op het moment dat uw zonnepanelen elektriciteit opwekken. Hoe meer zelfconsumptie, hoe minder elektriciteit u van het distributienet afneemt en hoe minder distributiekosten u zal betalen.

Simulator impact digitale meter zonder prosumententarief

U vindt de simulator (opent in nieuw venster) terug op de website van de VREG. De simulator toont:

 • Een inschatting van uw percentage zelfconsumptie
 • Voor uw ingeschat percentage zelfconsumptie, hoeveel euro u meer of minder zal betalen in vergelijking met het prosumententarief
 • Vanaf welk percentage zelfconsumptie er een positieve impact is op de elektriciteitsfactuur door de overstap naar een digitale meter
 • Vergelijking van uw zelfconsumptie met het gemiddelde in Vlaanderen (tussen 25 en 35%)
 • Hoe uw ingeschat percentage zelfconsumptie nog geoptimaliseerd kan worden
 • Effect van enkelvoudige of dag/nacht digitale meter

Wat hebt u nodig om de simulatie uit te voeren?

Als zonnepaneleneigenaar hebt u een aantal gegevens nodig om met de simulator tot een resultaat te komen.

 • Het maximaal AC-vermogen van de omvormer van uw zonnepanelen (in kW of kVA). Dit vindt u:
  • bij uw netbeheerder: via de online toepassing (opent in nieuw venster) waar u uw meterstand van uw zonnepanelen doorgeeft
  • op het AREI-keuringsverslag van uw installatie
  • bij de installateur van uw zonnepanelen
  • in het monitoring systeem (via app of webpagina) van uw omvormer (sommige merken van omvormers bieden deze mogelijkheid)
  • op de kenplaat van uw omvormer (meestal aan de zijkant van de omvormer)
 • Het vermogen van uw zonnepanelen (in kWp). Dit vindt u:
  • bij uw netbeheerder: via de online toepassing (opent in nieuw venster) waar u uw meterstand van uw zonnepanelen doorgeeft
  • op het AREI-keuringsverslag van uw installatie
  • op de offerte of andere documenten van de installateur van uw zonnepanelen
 • De hellingshoek en oriëntatie van uw zonnepanelen. Dit vindt u:
  • op de offerte of andere documenten van de installateur van uw zonnepanelen
  • op de zonnekaart van het Vlaams Energieagentschap (VEA)
 • De opbrengst van uw zonnepanelen, op jaarbasis (in kWh)
  • U kunt die afleiden uit de online toepassing (opent in nieuw venster) waar u uw meterstand van uw zonnepanelen doorgeeft (enkel voor zonnepaneleneigenaars met certificaten)
   • U berekent het verschil tussen de meterstand van uw productieteller op het einde van het jaar en aan het begin van het jaar. U kan het ook afleiden uit het aantal certificaten dat u op jaarbasis ontvangt (als u een certificaat per 1.000 kWh ontvangt). Voorbeeld: 4 certificaten per jaar betekent een opbrengst van 4.000 kWh per jaar
  • Via de meterstanden die u hebt afgelezen van uw productiemeter en die u hebt bijgehouden
  • In het monitoring systeem (via app of webpagina) van uw omvormer (sommige merken van omvormers bieden deze mogelijkheid)
  • Via de meterstanden die u hebt afgelezen van de display van uw omvormer
  • Via de offerte van de installateur van uw zonnepanelen, hier staat altijd een geschatte jaaropbrengst op.
 • Uw huidig type meter (enkelvoudig of dag/nacht)
  • Ofwel heeft u een enkelvoudige meter (dag) ofwel heeft u een tweevoudige meter (dag en nacht).
  • Als u twijfelt, kunt u de meter thuis controleren of kijken op uw jaarlijkse elektriciteitsfactuur.
 • Uw nettoverbruik, op jaarbasis (in kWh)
  • terug te vinden op uw jaarlijkse elektriciteitsfactuur:
   • Als uw beginmeterstand hoger is dan uw eindmeterstand heeft u een negatief nettoverbruik en zal er 0 kWh op uw factuur staan. De simulator heeft echter het negatieve nettoverbruik nodig om de berekening uit te voeren. U geeft het verschil tussen de 2 meterstanden in. U geeft de negatieve waarde in, bv. eindmeterstand 999.500 en beginmeterstand 999.900 dan geeft u -400 in.
   • Als u effectief 0 kWh heeft verbruikt (beginmeterstand is gelijk aan eindmeterstand), geeft u 0 kWh in.
   • Als uw eindmeterstand hoger is dan uw beginmeterstand heeft u een positief nettoverbruik. U geeft het verschil tussen de 2 meterstanden in. Dat verschil staat ook zo in kWh op uw factuur. U geeft de positieve waarde in, bijvoorbeeld. eindmeterstand 10.000 en beginmeterstand 9.000 dan geeft u 1000 in.

Resultaten van de simulator

Ondertussen werden al meer dan 27.000 simulaties uitgevoerd.

60% van de prosumenten met een digitale meter zal minder betalen dan nu met het prosumententarief. 40% betaalt meer dan het prosumententarief. Voor het overgrote deel van deze 40% is het nadeel echter beperkt tot enkele euro’s per maand. Door in te zetten op meer zelfconsumptie kan ook die groep van 40% de elektriciteitsfactuur verlagen.

De simulator is niet van toepassing voor prosumenten die elektrisch verwarmen met een warmtepomp, thuisbatterij of elektrische voertuigen.