Werking terugdraaiende teller

Momenteel registreert een terugdraaiende teller het elektriciteitsverbruik van de prosument met zonnepanelen. Gebruikt een prosument elektriciteit van het net, dan draait de afnameteller vooruit. Stuurt hij elektriciteit terug op het net, dan draait de teller terug.

Een prosument betaalt weinig of geen elektriciteitskosten en heffingen als de meter volledig is teruggedraaid. Voor het gebruik van het distributienet is er het prosumententarief. Het effect van de terugdraaiende meter is dat het distributienet werkt als een gratis batterij. U plaatst een overschot aan zonnestroom op het net en u haalt die er voor dezelfde prijs later weer af (compensatie).

Tussen 1 juli 2019 en 31 december 2022 wordt bij alle prosumenten een digitale meter geplaatst. Tot eind 2020 kunnen prosumenten kiezen tussen:

  • een digitale meter die werkt als een terugdraaiende teller en dan betaalt u het prosumententarief;
  • een digitale meter die niet werkt als een terugdraaiende teller, u betaalt geen prosumententarief meer, maar u wordt voor de nettarieven afgerekend op basis van uw werkelijke afname.

De heffingen en elektriciteitskost worden zoals vandaag gecompenseerd (principe terugdraaiende teller). Daar verandert de digitale meter niets aan.

Impact digitale meter

Met een digitale meter wordt het belangrijk om zoveel mogelijk de elektriciteit te verbruiken die uw zonnepanelen op dat moment opwekken en bv. minder 's nachts als uw panelen geen stroom opwekken. Dat heet zelfconsumptie of direct verbruik. Hoe meer zelfconsumptie, hoe minder afhankelijk van het distributienet (minder afname) en hoe minder distributiekosten. Dit wordt belangrijk als het prosumententarief wordt afgeschaft en nettarieven betaald worden op basis van de elektriciteit die van het net afgenomen wordt.

De VREG ontwikkelde een simulator om zonnepaneleneigenaars een inschatting te geven of ze met een digitale meter meer of minder zullen betalen dan nu met het prosumententarief.

De simulator wil de zonnepaneleneigenaar ook bewust maken van het belang van zelfconsumptie. Dat is de hoeveelheid elektriciteit die u onmiddellijk zelf verbruikt op het moment dat uw zonnepanelen elektriciteit opwekken. Hoe meer zelfconsumptie, hoe minder elektriciteit u van het distributienet afneemt en hoe minder distributiekosten u zal betalen.

Wat toont de simulator als u al zonnepanelen hebt?

  • De simulator geeft u een schatting van uw percentage zelfconsumptie. Zelfconsumptie of direct verbruik is de hoeveelheid elektriciteit die u onmiddellijk zelf verbruikt op het moment dat uw zonnepanelen elektriciteit opwekken.
  • U kunt zien voor deze geschatte zelfconsumptie of u met een digitale meter en afrekening van uw nettarieven op basis van uw werkelijke afname meer of minder zult betalen dan met het prosumententarief.
  • U ziet ook of u het best af bent met een dag/nacht of enkelvoudige digitale meter.
  • U krijgt tips hoe uw ingeschat percentage zelfconsumptie nog geoptimaliseerd kan worden

Let op: De simulator is niet van toepassing voor prosumenten die elektrisch verwarmen met een warmtepomp, thuisbatterij of elektrische voertuigen.

Sinds 3 juli is er een uitbreiding van de simulator:

  • De simulator ondersteunt nu ook situaties voor gezinnen met bestaande elektrische warmwaterboilers of warmtepompen waardoor de zelfconsumptie in die situaties correcter kan ingeschat worden. Het is ook mogelijk om het effect van een aangepaste aansturing (betere benutting van zonne-energie) te simuleren en de significante impact hiervan op uw zelfconsumptie en jaarlijkse elektriciteitsfactuur te zien.
  • Het is ook mogelijk om het effect van een nog te plaatsen elektrische warmwaterboiler of warmtepomp in te schatten. Ook hier kan u het verschil tussen een traditionele aansturing en een intelligente aansturing (maximale benutting zonne-energie) met elkaar vergelijken.
  • Ook de impact van warmtepompboilers (= energiezuinige variant van een traditionele elektrische boiler) en nog te plaatsen thuisbatterijen kan nu worden gesimuleerd.

 

Wat toont de simulator als u zonnepanelen overweegt?

De simulator geeft u een inschatting van uw zelfconsumptie en toont voor deze zelfconsumptie de impact op uw jaarlijkse elektriciteitsfactuur en dit zowel voor de situatie met het prosumententarief als de situatie waarbij u nettarieven zou betalen op basis van uw werkelijke afname.