De Zonnegids wil eigenaars van grote daken en sympathisanten beter informeren over hoe ze een zonnepanelenproject kunnen doen slagen.

Scholen, zorginstellingen, jeugdbewegingen, bedrijven,... hebben vaak een groot dakoppervlak. Op de Zonnekaart Vlaanderen kan men nagaan of het dak geschikt is voor zonne-installaties.

Handige gids

Een groot zonneproject kan een interessante lokale bron van inkomsten zijn. Tegelijk is zo'n zonneproject opstarten vaak complex.

  • Hoe en hoeveel in zonne-energie investeren?
  • Wat als de eigenaar van een groot dak zelf niet genoeg middelen heeft om te investeren in een zonne-installatie?
  • Hoe kan men de samenwerking met andere actoren opzetten?
  • ...

De Zonnegids geeft antwoord op dat soort vragen.

Publicaties