Gevolgen per thema

0p 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) verlaten. Op 31 december 2020 liep de overgangsperiode, waarin zo goed als niets veranderde, ten einde. Op 1 januari 2021 trad het nieuwe handels- en samenwerkingsakkoord tussen de EU en het VK voorlopig in werking.

Lees de handels- en samenwerkingsovereenkomst ((opent in nieuw venster)).

Achtergrond

Transitiefase

Het VK stapte op 31 januari 2020 officieel uit de EU. Vanaf dat moment trad een overgangsperiode of transitieperiode in werking, die duurde tot eind 2020.

In die transitiefase bleef alles nog bij het oude. De echte veranderingen vonden plaats vanaf 1 januari 2021. Want op dat moment trad het nieuwe handels- en samenwerkingsakkoord tussen de EU en het VK in werking.

Terugtrekkingsakkoord

Om een ordelijke terugtrekking van het VK uit de EU te regelen, sloten beide partijen in 2019 een Terugtrekkingsakkoord (PDF bestand opent in nieuw venster). Dat akkoord bevat, naast het vastleggen van de transitieperiode, afspraken over:

Toekomstige relatie

Meteen na het officiële vertrek van het VK uit de EU gingen de onderhandelingen over de toekomstige relatie van start. Op 24 december 2020 bereikten de onderhandelaars daarover een akkoord. Dat akkoord werd kort daarna goedgekeurd door de EU-lidstaten. Het Europees Parlement moet zijn finale akkoord nog geven, maar de overeenkomst zal al voorlopig in werking treden, zodat de nieuwe regels onmiddellijk na de transitiefase op 1 januari 2021 konden ingaan.

Het handels- en samenwerkingsakkoord bevat afspraken tussen het VK en de EU om ook in de toekomst nog op tal van domeinen samen te blijven werken. De nieuwe afspraken traden in werking op 1 januari 2021. Het gaat om de volgende domeinen:

  • tariefvrije handel in goederen en diensten
  • afspraken over visserij
  • afspraken over het beschermen van een gelijk speelveld
  • luchtvaart & wegtransport
  • energie
  • sociale zekerheid
  • deelname van het VK aan bepaalde EU-programma’s
  • interne veiligheid