For information in English, check the official website of the UK Government for UK nationals moving to or living in Belgium ((opent in nieuw venster)).

U verbleef al vóór 1 januari 2021 wettig in Vlaanderen

Britten die al vóór 1 januari 2021 wettig in Vlaanderen verbleven, zijn begunstigden onder het Terugtrekkingsakkoord. Zij werden normaal gezien gecontacteerd door de Dienst Vreemdelingenzaken met verdere instructies in verband met hun verblijfsvergunning. Zowel hun recht op verblijf als hun recht op arbeid is beschermd.

Lees meer over de gevolgen van Brexit voor uw verblijfsvoorwaarden en uw rechten ((opent in nieuw venster)) onder het terugtrekkingsakkoord op de Brexit-webpagina van het Agentschap Integratie & Inburgering.

U vestigt zich na 31 december 2020 in Vlaanderen

Nieuwe Britten die zich na 31 december 2020 in Vlaanderen willen vestigen of gevestigd hebben, vallen terug op de bestaande regelgeving voor derdelanders (niet-EU/EER-onderdanen) en op afspraken in het handels- en samenwerkingsakkoord.

U moet rekening houden met wijzigingen in onderstaande domeinen.