Vlaams onderwijs en onderwijspersoneel

In het basisonderwijs en het secundair onderwijs speelt nationaliteit geen rol bij het recht op onderwijs. De brexit heeft daar geen gevolgen.

Voor Britten in het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs en voor Brits onderwijspersoneel zijn er wel veranderingen.

Lees meer over de impact van de brexit op het Vlaamse onderwijs ((opent in nieuw venster)).

Vlaamse studenten in het VK

Voor het academiejaar 2020-2021 kunnen EU-studenten hun studies in het VK nog onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde financiering voortzetten.

Na het academiejaar 2020-2021 zal het VK de regels in elk geval veranderen. De nieuwe regeling zal onder meer invloed hebben op:

  • uw verblijfsrecht: studenten die minder dan 6 maanden naar het VK komen, hebben geen visum nodig. Wie langer dan 6 maanden in het VK zal verblijven, heeft een studentenvisum nodig. Lees meer op de website van de Britse overheid ((opent in nieuw venster)) (Engelse tekst).
  • uw inschrijvingsgeld: studenten uit de EU kunnen niet langer genieten van een verminderd studietarief in vergelijking met niet-EU-studenten. Het VK maakt sinds 1 januari 2021 in het algemeen geen onderscheid meer tussen EU- en niet-EU studenten.
  • uw studietoelage of studiefinanciering.

Lees meer op de website van de Britse overheid ((opent in nieuw venster)) (Engelse tekst).

Britse studenten in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Britse studenten die al vóór aanvang van het academiejaar 2021-2022 in Vlaanderen studeren, zullen hun studies onder dezelfde voorwaarden als vroeger kunnen voortzetten.

Britse studenten die vanaf het school- of academiejaar 2021-2022 in Vlaanderen willen studeren, zullen behandeld worden als onderdanen van een derde land (een land dat geen lid is van de EU of de EER). Informatie over verblijfsvereisten, studietoelage, studiefinanciering enz ((opent in nieuw venster)). vinden niet-EU-EER-studenten op de website StudyinFlanders.Be, de Engelstalige website waar buitenlandse (kandidaat-)studenten alle informatie vinden over studeren in Vlaanderen.

Erasmus+ en Horizon Europa

Erasmus+

Erasmus+ 2014-2020

Het Verenigd Koninkrijk zal blijven deelnemen aan het huidige Erasmus+-programma 2014-2020. Alle bestaande projecten onder contract lopen gewoon door.
Sinds 1 januari 2021 moet u wel bijkomend voldoen aan de Britse vereisten op het vlak van verblijfsrecht.

Erasmus+ 2021-2027

Het VK zal niet langer deelnemen aan het Erasmus+-programma. Het VK werkt aan een nieuw nationaal systeem voor studentenuitwisseling. Het is nog niet duidelijk of Vlaamse studenten daar in de toekomst gebruik van zullen kunnen maken.

Lees meer over de impact van brexit op Erasmus+ ((opent in nieuw venster)) op de website van Epos, het nationale agentschap voor het Erasmus+-programma in Vlaanderen.

Horizon 2020

Het Verenigd Koninkrijk blijft deelnemen aan het Horizon 2020 ((opent in nieuw venster))-programma, het Europese programma voor de financiering van onderzoek en innovatie. Dat programma loopt tot het einde van 2020. Projecten die deel uitmaken van de programmaperiode 2014-2020 kunnen ook na 2020 nog voortgezet worden.

In het akkoord over het toekomstige partnerschap is afgesproken dat het VK ook in de toekomst nog zal deelnemen aan de opvolger van Horizon 2020, namelijk Horizon Europa.

Wetenschappelijk onderzoek

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie heeft gevolgen voor het wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie over de belangrijkste veranderingen en een lijst van veelgestelde vragen ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).

Vlaamse onderzoekers die naar het VK trekken, kunnen controleren of ze een visum nodig hebben ((opent in nieuw venster)) via de website van de Britse overheid (Engelse tekst).