Begroting 2019

Programma G Brussel: tabel begroting 2019
Artikel Bedrag in euro
Dotatie Vlaamse Gemeenschapscommissie 27.009.000
Vlaamse Gemeenschapscommissie - subsidie gemeenschapsinfrastructuur 1.116.000
Algemene werkingskosten 23.700
Projectsubsidies  2.066.300
Br(ik - Alles voor stadsstudenten 1.858.000
Brukselbinnenstebuiten 137.000
Studio Globo 134.000
Huis voor Gezondheid 455.000
Kenniscentrum Woonzorg Brussel 209.000
Kuumba 133.000
Vlaams-Brusselse Media 6.442.000
BRIO 104.000
Vlaamse Gemeenschapscommissie - subsidie Brede School 750.000
Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel 140.000
Huis van het Nederlands Brussel 528.000
Muntpunt 2.534.000
Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs 1.283.000
Vastleggingsmachtiging Vlaams Brusselfonds 1.283.000
Eigen inkomsten Vlaams Brusselfonds 589.000
Totaal beleidskredieten 51.692.000